​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hovedmeny

 

 

Vil forbedre arbeidsprosessene knyttet til metodevurderingerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/vil-forbedre-arbeidsprosessene-knyttet-til-metodevurderingerVil forbedre arbeidsprosessene knyttet til metodevurderinger20.01.2022 23:00:00Arbeidsmengden knyttet til metodevurderinger har vokst kraftig de siste årene. Legemiddelverket undersøker mulighetene for å effektivisere saksbehandlingen.
Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 18. januar 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-av-koronavaksine-per-18-januar-2022Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 18. januar 202219.01.2022 23:00:00Etter at over 10,6 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 51 985 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 26 413 meldinger behandlet. 4 766 er klassifisert som alvorlige og 21 647 er klassifisert som lite alvorlige.
Koronavaksiner og betennelse i hjertethttps://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-betennelse-i-hjertetKoronavaksiner og betennelse i hjertet08.07.2021 22:00:0019.01.2022 23:00:00Det er sett flere tilfeller av perikarditt (betennelse i hjerteposen) og myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) hos de som er vaksinert med Comirnaty eller Spikevax.
Koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelserhttps://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-menstruasjonsforstyrrelserKoronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser06.07.2021 22:00:0019.01.2022 23:00:00Legemiddelverket mottar mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter koronavaksinering. Foreløpige resultater fra FHIs befolkningsundersøkelse viser at det er en økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser.
Presentasjoner fra regulatorisk informasjonsmøte 11. januar 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/regulatorisk-informasjonsmote-11-januar-2022Presentasjoner fra regulatorisk informasjonsmøte 11. januar 202219.11.2021 23:00:0018.01.2022 23:00:00Temaene som ble presentert var blant annet Pharmaceutical strategy, barneforordningen og nytt regelverk for legemidler til dyr.
Legemiddelverket anbefaler ikke bruk av ivermektin til behandling av covid-19https://legemiddelverket.no/nyheter/legemiddelverket-frarader-bruk-av-ivermektin-til-forebygging-og-behandling-av-covid-19Legemiddelverket anbefaler ikke bruk av ivermektin til behandling av covid-1922.03.2021 23:00:0017.01.2022 23:00:00Europeiske og amerikanske legemiddelmyndigheter samt Verdens helseorganisasjon (WHO) har vurdert kunnskapsgrunnlaget for bruk av ivermektin til forebygging og behandling av covid-19. De konkluderer med at data ikke støtter bruk, utenom i studier.
Oppdatert informasjon om sikkerhetsanordningerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/oppdatert-informasjon-om-sikkerhetsanordningerOppdatert informasjon om sikkerhetsanordninger24.09.2019 22:00:0016.01.2022 23:00:00Nåværende overgangsordning opphører 15. januar 2022. Det innebærer at det etter denne datoen ikke vil være overgangsordninger relatert til kravene om sikkerhetsanordninger på legemiddelpakninger.
Spørsmål om overtredelsesgebyr ilagt av Helfo ved feilforskrivning på blå resepthttps://legemiddelverket.no/nyheter/sporsmal-om-overtredelsesgebyr-ilagt-av-helfo-ved-feilforskrivning-pa-bla-reseptSpørsmål om overtredelsesgebyr ilagt av Helfo ved feilforskrivning på blå resept13.01.2022 23:00:00Helsedirektoratet har fått mange henvendelser fra leger som er bekymret for at de kan få gebyr for forskriving av legemidler mm. som er i strid med regelverket. Helsedirektoratet har klargjort når det kan være aktuelt å bruke gebyr som sanksjonsmiddel.