​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hovedmeny

 

 

Behandling med terlipressin kan føre til alvorlige bivirkninger for pasientgruppehttps://legemiddelverket.no/nyheter/behandling-med-terlipressin-kan-fore-til-alvorlige-bivirkninger-for-pasientgruppeBehandling med terlipressin kan føre til alvorlige bivirkninger for pasientgruppe24.01.2023 23:00:00Nye studier viser at terlipressin kan forårsake alvorlig eller dødelig respirasjonssvikt, og øke risikoen for sepsis hos pasienter med type 1 hepatorenalt syndrom
Koronavaksiner og betennelse i hjertethttps://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-betennelse-i-hjertetKoronavaksiner og betennelse i hjertet08.07.2021 22:00:0023.01.2023 23:00:00Det er sett flere tilfeller av perikarditt og myokarditt hos de som er vaksinert med Spikevax eller Comirnaty. I Norge har vi så langt ikke fått melding om betennelse i hjertet etter bruk av Nuvaxovid, men det er meldt om noen tilfeller i Europa.
Koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelserhttps://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-menstruasjonsforstyrrelserKoronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser06.07.2021 22:00:0023.01.2023 23:00:00Legemiddelverket har mottatt mange meldinger fra kvinner som opplevde menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinering. Signalet er fulgt opp både med europeiske legemiddelmyndigheter og i norske befolkningsundersøkelser som FHI utfører.
Ny organisering av Statens legemiddelverkhttps://legemiddelverket.no/nyheter/ny-organisering-av-statens-legemiddelverkNy organisering av Statens legemiddelverk22.01.2023 23:00:00Dei siste åra har Legemiddelverket fått stadig fleire oppgåver og tilsette. For å sikra ein best mogleg bruk av tilgjengelege ressursar, har Statens legemiddelverk gjennomført ei mindre omorganisering.
Påminnelse: Overgang til Clinical Trials Information System fra og med 31. januarhttps://legemiddelverket.no/nyheter/paminnelse-overgang-til-clinical-trials-information-system-fra-31-januarPåminnelse: Overgang til Clinical Trials Information System fra og med 31. januar10.01.2023 23:00:0022.01.2023 23:00:00Fra 31. januar 2023 skal alle søknader om klinisk utprøving av legemidler til mennesker i EU/EØS sendes inn via nettportalen Clinical Trial Information System (CTIS).
Flere pasienter får kolesterolsenkende PCSK9-hemmere på blå resepthttps://legemiddelverket.no/nyheter/flere-pasienter-far-pcsk9-hemmere-pa-bla-reseptFlere pasienter får kolesterolsenkende PCSK9-hemmere på blå resept10.11.2022 23:00:0019.01.2023 23:00:00Fra 1. januar 2023 får PCSK9-hemmeren Praluent forhåndsgodkjent refusjon og kan forskrives på blå resept for flere pasienter enn i dag. De to andre PCSK9-hemmerne, Repatha og Leqvio, vil fortsatt være tilgjengelige via individuell stønad.