​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hovedmeny

 

 

Mangel på prazikvantel-holdige preparater til hund og katthttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-prazikvantel-holdige-preparater-til-hund-og-kattMangel på prazikvantel-holdige preparater til hund og katt05.07.2022 22:00:00Det kan for tiden oppleves vanskeligheter med å få tak i enkelte prazikvantel-holdige preparater til hund og katt. Dette skyldes mangel på noen av styrkene og formuleringene som er markedsført for de ulike preparatene.
Ulovlig legemiddelreklame kan føre til overtredelsesgebyrhttps://legemiddelverket.no/nyheter/ulovlig-legemiddelreklame-kan-fore-til-overtredelsesgebyrUlovlig legemiddelreklame kan føre til overtredelsesgebyr30.06.2022 22:00:00Fra 1. januar 2022 kan Legemiddelverket ilegge overtredelsesgebyr for enkelt overtredelser av legemiddel- og apotekloven. Dette innebærer at Legemiddelverket nå har flere sanksjonsmuligheter mot blant annet ulovlig legemiddelreklame.
Norske legemiddelstandarder 2022.2 er publiserthttps://legemiddelverket.no/nyheter/norske-legemiddelstandarder-20222-er-publisertNorske legemiddelstandarder 2022.2 er publisert30.06.2022 22:00:00Norske legemiddelstandarder (NLS) inneholder oversikt over alle standarder, farmakopémonografier, for råvarer, legemiddelformer og farmasøytiske preparater som gjelder for Norge.
Ingen endringer i LUA-listen i 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/ingen-endringer-i-lua-listen-i-2022Ingen endringer i LUA-listen i 202230.06.2022 22:00:00Statens legemiddelverk har besluttet at det ikke vil bli gjort endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek i 2022
Byttelisten per 1. juli 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1-juli-2022Byttelisten per 1. juli 202226.06.2022 22:00:0030.06.2022 22:00:00Inhixa og Ghemaxan injeksjonsvæske, oppløsning er byttegruppe med første biotilsvarende. De andre endringene på byttelisten er parallellimporterte legemidler og generika i allerede eksisterende byttegrupper.
Fornyelser for veterinære legemidler når ny forordning for legemidler til dyr trer i krafthttps://legemiddelverket.no/nyheter/fornyelser-for-veterinere-legemidler-nar-ny-forordning-for-legemidler-til-dyr-trer-i-kraftFornyelser for veterinære legemidler når ny forordning for legemidler til dyr trer i kraft24.11.2021 23:00:0030.06.2022 22:00:00Når den nye forordningen for legemidler til dyr trer i kraft 28. januar 2022, medfører det noen endringer i reglene for gyldighet av markedsføringstillatelser for legemidler til dyr.