​Endringene gjennomføres for å tilby klinisk beslutningsstøtte for legemidler. Før en driftssetting av endringene må alle brukere verifisere at de ikke får alvorlige problemer med bruk av den nye FEST-filen.

Bakgrunn for endringen: Realisering av beslutningsstøtte (prosjekt i EPJ-løftet) er bakgrunnen for at tre vilkårsgrupper kommer til i tillegg til dagens utleveringsbestemmelser. Det er tilrettelagt for tre nye vilkårsgrupper i tillegg til dagens utleveringsbestemmelser for å realisere beslutningsstøtte som del av prosjekt EPJ-løftet.

SLV har i dag ikke mulighet til å levere både standard-vilkåret for uregistrerte legemidler og en samtidig utleveringsbestemmelse. Ettersom utleveringsbestemmelser vedtas på virkestoff-nivå, gjelder de også for uregistrerte legemidler. Dette gjør det nødvendig med mer enn ett vilkår pr legemiddel.

Hva går endringen ut på:

  1. Katalog Vilkar
    1. Det skal innføres nye verdier i attributtet 'Gruppe'. Verdiene er definert i kodeverk Vilkårsgruppe (OID=7437). De nye verdiene er «Utleveringsbestemmelse», «Legemiddelgjennomgang», «Antibiotika» og «Førerkort». Alle vilkår som i dag ligger knyttet til LegemiddelMerkevare i FEST vil endre vilkårsgruppe fra «Legemiddel» til «Utleveringsbestemmelse».
    2. Det skal innføres nye verdier i entiteten 'Type' for et strukturert vilkår. Verdiene er definert i kodeverk Type (strukturering av vilkår) (OID=7439). De nye verdiene er «Diagnosekode påkrevet», «Anbefalt diagnose», «Ikke anbefalt diagnose».
  2. Katalog LegemiddelMerkevare Det vil forekomme flere referanser (RefVilkar) til ulike oppføringer i KatVilkar. Knyttet til LegemiddelMerkevare finnes i dag aldri mer enn ett vilkår pr legemiddel, selv om FEST-modellen har plass til flere. Etter endringen leveres ingen, ett eller flere vilkår på en LegemiddelMerkevare.

 

Behov for test:
Det er behov for at alle som bruker dagens vilkår fra LegemiddelMerkevare tester om endringen i FEST skaper noe tilpasningsbehov for å fortsatt bruke vilkår. Det må også sikres at endringene ikke medfører kollaps av systemet eller andre problemer ved forskrivning av legemidler med flere vilkår.

Følgende fire punkter ønsker vi tilbakemelding på:

  1. FEST-fil kan leses inn uten problemer.
  2. Preparat med utleveringsbestemmelse, der innhold i «Gruppe» er endret til «Utleveringsbestemmelse» men innhold ellers er som før. Preparatet kan forskrives og utleveringsbestemmelsen er synlig for brukeren. Testdata: Neotigason, kapsel 10 mg.
  3. Preparat med to utleveringsbestemmelser kan forskrives som før og begge utleveringsbestemmelser vises. Testdata: Rifinah euromedica Tablett 150/100 mg
  4. Preparater med nye vilkår for førerkort, antibiotika og legemiddelgjennomgang kan forskrives og vilkårene vises for brukeren. Se dokument med testdata for flere preparater på neste side.

Testdata er tilgjengelig på: https://legemiddelverket.no/andre-temaer/fest/testfiler-for-fest-brukere 

Det er planlagt driftssetting 30. november 2017, slik at endring blir med i FEST-fil gjeldende fra 15. desember

Publisert: 01.08.2017

​Fant du det du lette etter?