Dette innebærer forlenget saksbehandlingstid og ulikt utseende på besvarte søknader. I helt spesielle tilfeller kan rekvirenten sende forespørsel om hastebehandling av den innsendte søknaden ved å sende en e-post til fritak@legemiddelverket.no der situasjonen forklares.

Slike søknader blir bare behandlet dersom rekvirenten har gitt en medisinsk begrunnelse for hvorfor hastebehandling er nødvendig.

​Fant du det du lette etter?