​​​​​​

Hovedmeny

 

 

Driftssituasjonen ved Legemiddelverkethttps://legemiddelverket.no/nyheter/driftssituasjonen-ved-legemiddelverketDriftssituasjonen ved Legemiddelverket12.03.2020 23:00:0022.03.2020 23:00:00
Reports of possible adverse reactions to COVID-19 vaccines as of 27 July 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/reports-of-possible-adverse-reactions-to-covid-19-vaccines-as-of-27-july-2021Reports of possible adverse reactions to COVID-19 vaccines as of 27 July 202129.07.2021 22:00:00
Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 27. juli 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-av-koronavaksine-per-27-juli-2021Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 27. juli 202128.07.2021 22:00:00
Byttelisten per 1. august 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1-august-2021Byttelisten per 1. august 202125.07.2021 22:00:00
Koronavaksinen Spikevax (Moderna) godkjent for ungdom i aldersgruppen 12 til 17 århttps://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksinen-spikevax-moderna-godkjent-for-ungdom-i-aldersgruppen-12-til-17-arKoronavaksinen Spikevax (Moderna) godkjent for ungdom i aldersgruppen 12 til 17 år22.07.2021 22:00:00
Høring – oppføring av syv nye stoffer på listen over narkotikaprekursorerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/horing-oppforing-av-syv-nye-stoffer-pa-listen-over-narkotikaprekursorerHøring – oppføring av syv nye stoffer på listen over narkotikaprekursorer22.07.2021 22:00:00
COVID-19 Vaccine Janssen: Guillain-Barré syndrome settes på listen over svært sjeldne bivirkningerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/covid-19-vaccine-janssen-guillain-barr-syndrome-settes-pa-listen-over-svert-sjeldne-bivirkningerCOVID-19 Vaccine Janssen: Guillain-Barré syndrome settes på listen over svært sjeldne bivirkninger21.07.2021 22:00:00
Reports of possible adverse reactions to COVID-19 vaccines as of 20 July 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/reports-of-possible-adverse-reactions-to-covid-19-vaccines-as-of-20-july-2021Reports of possible adverse reactions to COVID-19 vaccines as of 20 July 202121.07.2021 22:00:00