Hovedmeny

 

 

Driftssituasjonen ved Legemiddelverkethttps://legemiddelverket.no/nyheter/driftssituasjonen-ved-legemiddelverketDriftssituasjonen ved Legemiddelverket12.03.2020 23:00:0022.03.2020 23:00:00
Nytt om veterinære legemidler, nr. 3 2020https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-veterinere-legemidler-nr-3-2020Nytt om veterinære legemidler, nr. 3 202007.04.2020 22:00:00
EU-Kommisjonen ønsker å utsette innføringen av nytt regelverk om medisinsk utstyr med ett århttps://legemiddelverket.no/nyheter/eu-kommisjonen-onsker-a-utsette-innforingen-av-nytt-regelverk-om-medisinsk-utstyr-med-ett-arEU-Kommisjonen ønsker å utsette innføringen av nytt regelverk om medisinsk utstyr med ett år25.03.2020 23:00:0007.04.2020 22:00:00
Midlertidig stengte apotek må melde ifra til Legemiddelverkethttps://legemiddelverket.no/nyheter/midlertidig-stengte-apotek-ma-melde-ifra-til-legemiddelverketMidlertidig stengte apotek må melde ifra til Legemiddelverket12.03.2020 23:00:0007.04.2020 22:00:00
Mangel på Mestinon 60 mg filmdrasjerte tabletterhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-mestinon-60-mg-filmdrasjerte-tabletterMangel på Mestinon 60 mg filmdrasjerte tabletter06.04.2020 22:00:0006.04.2020 22:00:00
Burinex injeksjonsvæske er tilgjengelighttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-burinex-injeksjonsveskeBurinex injeksjonsvæske er tilgjengelig10.11.2019 23:00:0006.04.2020 22:00:00
Hurtigtester og selvtester for covid-19https://legemiddelverket.no/nyheter/hurtigtester-og-selvtester-for-covid-19Hurtigtester og selvtester for covid-1905.04.2020 22:00:00
Pågående legemiddelbehandling bør ikke endres på grunn av covid-19https://legemiddelverket.no/nyheter/advarer-mot-a-endre-pagaende-legemiddelbehandling-pa-grunn-av-covid-19Pågående legemiddelbehandling bør ikke endres på grunn av covid-1905.04.2020 22:00:00
Utvikling av vaksiner og legemidler mot covid-19 er i startfasenhttps://legemiddelverket.no/nyheter/utvikling-av-vaksiner-og-legemidler-mot-covid-19-er-i-startfasenUtvikling av vaksiner og legemidler mot covid-19 er i startfasen19.03.2020 23:00:0005.04.2020 22:00:00
Utenlandske pakninger med hydroksyklorokinhttps://legemiddelverket.no/nyheter/utenlandske-pakninger-med-hydroksyklorokinUtenlandske pakninger med hydroksyklorokin02.04.2020 22:00:00