Xofigo skal ikke gis sammen med abirateronacetat og prednisolon/prednisonhttps://legemiddelverket.no/nyheter/xofigo-skal-ikke-gis-sammen-med-abirateronacetat-og-prednisolonprednisonXofigo skal ikke gis sammen med abirateronacetat og prednisolon/prednison13.12.2017 23:00:0015.03.2018 23:00:00
MS-legemidlet Zinbryta trekkes fra markedethttps://legemiddelverket.no/nyheter/ms-legemidlet-zinbryta-trekkes-fra-markedetMS-legemidlet Zinbryta trekkes fra markedet13.03.2018 23:00:00
Mangel på Relistorhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-relistorMangel på Relistor13.03.2018 23:00:00
Nytt om legemidler nr. 5, 6. mars 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-5-6-mars-2018Nytt om legemidler nr. 5, 6. mars 201805.03.2018 23:00:00
Meldte bivirkninger av Hexyon – tall per 31. januar 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/meldte-bivirkninger-av-hexyon-tall-per-31-januar-2018Meldte bivirkninger av Hexyon – tall per 31. januar 201804.03.2018 23:00:00
Mykofenolat og anbefalinger om bruk av prevensjonhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mykofenolat-og-anbefalinger-om-bruk-av-prevensjonMykofenolat og anbefalinger om bruk av prevensjon04.03.2018 23:00:00