​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hovedmeny

 

 

Nytt om legemidler nr. 8 2023https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-8-2023Nytt om legemidler nr. 8 202329.05.2023 22:00:00Når har en pasient faktisk tilgang til en ny medisin? Refusjon av SGLT2-hemmere ved diabetes type 2.
Closer Nordic co-operation regarding more paediatric medicineshttps://legemiddelverket.no/nyheter/closer-nordic-co-operation-regarding-more-paediatric-medicinesCloser Nordic co-operation regarding more paediatric medicines29.05.2023 22:00:00Could closer Nordic co-operation help make more paediatric medicines available in the Nordic region? This was a key question for the project group which submitted its report to the Nordic Council of Ministers.
Why are approved medicines not marketed or withdrawn in Norway?https://legemiddelverket.no/nyheter/improving-availability-of-needed-medicinal-products-with-low-sales-volumes-and-low-profitability-in-norwayWhy are approved medicines not marketed or withdrawn in Norway?29.05.2023 22:00:00Low prices and low sales volumes are the main reasons why approved medicines, especially generics, are not marketed or withdrawn from the market in Norway. That is the conclusion to be drawn from the companies’ responses to our questionnaire.
Ønsker tettere nordisk samarbeid for flere legemidler til barnhttps://legemiddelverket.no/nyheter/onsker-tettere-nordisk-samarbeid-for-flere-legemidler-til-barnØnsker tettere nordisk samarbeid for flere legemidler til barn29.05.2023 22:00:00Kan tettere nordisk samarbeid bidra til at flere legemidler blir tilgjengelig for barn i Norden? Dette var et sentralt spørsmål for prosjektgruppen som har levert sin rapport til Nordisk ministerråd.
Hvorfor markedsføres ikke eller trekkes godkjente legemidler i Norge?https://legemiddelverket.no/nyheter/hvorfor-markedsfores-ikke-eller-trekkes-godkjente-legemidler-i-norgeHvorfor markedsføres ikke eller trekkes godkjente legemidler i Norge?29.05.2023 22:00:00Lav pris og lite salgsvolum er hovedårsaken til at godkjente legemidler, særlig generika, ikke markedsføres eller trekkes fra markedet i Norge. Dette viser svar på vår spørreundersøkelse til firmaene.
Frokostseminar: Anbudspiloten - erfaringer så langthttps://legemiddelverket.no/nyheter/frokostseminar-anbudspiloten-erfaringer-sa-langtFrokostseminar: Anbudspiloten - erfaringer så langt25.05.2023 22:00:00Onsdag 7. juni inviterer vi til frokostseminar om arbeidet med anbudspilot for PCSK9-hemmere.