Ny forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m.14574922.09.2022 08:10:2122.09.2022 08:10:21Ny forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m trådte i kraft Forskriften erstatter tidligere forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{6E670979-D3A0-4CF0-90B1-CA246842F4D7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4672;4501;4336;4171;4006;2853;2688;2523;2358;2193;2187;1686;1452;1446;1440;844;838;832;826;164672
Antibiotika – bare når det trengs33150122.09.2022 14:08:4822.09.2022 14:08:48I mai sendes det ut stempler med påskriften «gyldig i 10 dager» til landets veterinærer Målet er at antibiotikaresepter skal stemples for å markere at de er gyldig i kun 10 dager STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{27AA17FB-22F2-40D8-91CD-D2FDE63481F1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4672;4501;4336;4171;4006;2853;2688;2523;2358;2193;2187;1686;1452;1446;1440;844;838;832;826;164672
Revidert veileder for apotekenes netthandel med legemidler55387818.08.2022 09:07:4118.08.2022 09:07:41Veilederen ble første gang publisert i 2016, og er nå revidert på flere punkter Revidert veileder finner du ​her: Veiledning for apotekenes netthandel med ​legemidler STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{90DDC221-BA65-496E-BC94-02CC26CE5159}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4672;4501;4336;4171;4006;2853;2688;2523;2358;2193;2187;1686;1452;1446;1440;844;838;832;826;164672
Skjema56795829.09.2020 09:13:1429.09.2020 09:13:14STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{43070D1F-F829-481D-8682-96384BF57571}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4673;164673
Godkjenning56795927.09.2022 07:25:2227.09.2022 07:25:22Informasjon om regelverk og søknadsprosedyrer på legemiddelområdet Fagområder - hvem gjør hva i Legemiddelverket Høringer Godkjenningsfritak Klage på forvaltningsvedtak STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{226CA710-73B0-4B3C-9FB0-3450E9412D0B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4673;164673
The Norwegian Medicines Agency56796027.09.2022 11:25:1427.09.2022 11:25:14 the frail elderly following COVID-19 vaccination 14.05.2021 Reports of suspected adverse reactions following covid-19 vaccination as of 11 May 2021 06.05.2021 Reports of STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{DD282D4D-9405-4D40-8EE0-DF0FF379AD9E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4673;164673
Veterinærmedisin56796102.12.2021 13:22:5602.12.2021 13:22:56Legemiddelverket har ansvar for godkjenning av legemidler til dyr og overvåking av bivirkninger Legemidler du må søke om: fritak@legemiddelverket.no   Telefon: 22 89 77 00 (kl STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{AC2200BF-8606-4337-BF1E-CC097705D577}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4673;164673
Godkjenningsfritak56796221.06.2022 09:14:2121.06.2022 09:14:21For å bruke legemidler som ikke har markedsføringstillatelse (MT) i Norge, må forskriver søke om godkjenningsfritak Dette gjelder også ved bruk av legemidler som har STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{A8517A03-F0DB-4E3B-9EAF-CBEA9C3AFA47}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4673;164673
Bivirkninger og legemiddelsikkerhet56796319.09.2022 10:11:5719.09.2022 10:11:57Legemiddelverket overvåker bruken av legemidler og gir retningslinjer for sikker bruk meldeskjema for pasienter meldeskjema for helsepersonell meldeskjema for legemidler til dyr STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{46C01470-47BD-455A-B5D9-7A5E919AEB30}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4673;164673
Import og salg av legemidler56796420.01.2021 09:06:1920.01.2021 09:06:19Informasjon til grossister og apotek samt andre utsalgssteder Fagområder - hvem gjør hva i Legemiddelverket Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) Høringer Klage på STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{2D0AB002-6A4D-458D-8BB6-5F5CF27B8903}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4673;164673

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js