Rotavirusvaksine (Rotarix) - oppdaterte bivirkningstall per 31. mars 201647925011.09.2019 12:05:2211.09.2019 12:05:22I Norge benyttes rotavirusvaksinen Rotarix.1 Det tilbys to doser av vaksinen; første dose er sendt inn etter at Rotarix ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{E9E3DAF6-195C-43BA-AFF7-5B39E94CC6D6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4336;4171;4006;2853;2688;2523;2358;2193;2187;1686;1452;1446;1440;844;838;832;826;164336
Bivirkningsrapporter og oversikter47883417.03.2022 08:47:5617.03.2022 08:47:56Rapporter og oversikter om bivirkninger av legemidler og publiserer jevnlig rapporter og bivirkninger av HPV- og Rotarix-vaksinene Du kan også søke informasjon om bivirkninger i STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{293832FB-39D8-46F5-8AB3-527DC88720EF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4337;164337
Nyheter med råd til helsepersonell48011002.08.2021 07:51:5902.08.2021 07:51:59Informasjon om legemiddelmangel, bivirkninger med mer Nytt om legemidler nr.7, 2022 Koronavaksiner og blodpropp - hva vet vi så langt Spedbarn eksponert for infliksimab via mor bør STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{EC0AF0C7-BF68-406E-BE10-800E10F36929}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4337;164337

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js