Rotavirusvaksine (Rotarix) - oppdaterte bivirkningstall per 31. mars 201614405511.09.2019 12:05:2211.09.2019 12:05:22I Norge benyttes rotavirusvaksinen Rotarix.1 Det tilbys to doser av vaksinen; første dose er sendt inn etter at Rotarix ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{E9E3DAF6-195C-43BA-AFF7-5B39E94CC6D6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js2853;2688;2523;2358;2193;2187;1686;1452;1446;1440;844;838;832;826;162853
Bivirkningsrapporter og oversikter14431427.04.2021 07:48:5927.04.2021 07:48:59Rapporter og oversikter om bivirkninger av legemidler og publiserer jevnlig rapporter og bivirkninger av HPV- og Rotarix-vaksinene Du kan også søke informasjon om bivirkninger i STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{293832FB-39D8-46F5-8AB3-527DC88720EF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js2854;162854
Nyheter med råd til helsepersonell14597317.09.2017 20:32:5517.09.2017 20:32:55Informasjon om legemiddelmangel, bivirkninger med mer Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per COVID-19 Vaccine Janssen: Guillain-Barré syndrome settes på listen over STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{EC0AF0C7-BF68-406E-BE10-800E10F36929}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js2854;162854

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js