Rotavirusvaksine (Rotarix) - oppdaterte bivirkningstall per 31. mars 201656797611.09.2019 12:05:2211.09.2019 12:05:22I Norge benyttes rotavirusvaksinen Rotarix.1 Det tilbys to doser av vaksinen; første dose er sendt inn etter at Rotarix ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{E9E3DAF6-195C-43BA-AFF7-5B39E94CC6D6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4672;4501;4336;4171;4006;2853;2688;2523;2358;2193;2187;1686;1452;1446;1440;844;838;832;826;164672
Bivirkningsrapporter og oversikter56845015.09.2022 07:43:5215.09.2022 07:43:52Rapporter og oversikter om bivirkninger av legemidler Du kan også søke informasjon om Hexyon og bivirkninger Pandemrix og bivirkninger Rotarix og bivirkninger HPV-vaksine og STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{293832FB-39D8-46F5-8AB3-527DC88720EF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4673;164673
Nyheter med råd til helsepersonell56898202.08.2021 07:51:5902.08.2021 07:51:59Informasjon om legemiddelmangel, bivirkninger med mer Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per Behov for tett oppfølging av synet hos barn som bruker Xalkori STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{EC0AF0C7-BF68-406E-BE10-800E10F36929}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4673;164673

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js