Covid-19 og legemidlerhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/covid-19-og-legemidlerCovid-19 og legemidlerLegemiddelverket godkjenner vaksiner og andre legemidler mot koronaviruset og overvåker bivirkninger av disse. Vi er også fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr.2447
Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST)https://legemiddelverket.no/andre-temaer/festForskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST)For å fremme trygg og effektiv legemiddelbruk har Legemiddelverket utviklet datagrunnlaget FEST. Lege, apotek og bandasjist får oppdatert informasjon fra én kilde om alt du kan få på resept i Norge.79
H-resepthttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/h-reseptH-reseptHelsedirektoratet har ansvar for informasjon om legemidler finansiert av de regionale helseforetakene (H-resept).1356
Høringerhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/horingerHøringerHer finner du de siste sakene som er på høring.66
Interaksjonerhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/interaksjonerInteraksjonerSøk i interaksjonsdatabasen, informasjon om interaksjonsdata fra FEST.1146
Klage på forvaltningsvedtakhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/klage-pa-forvaltningsvedtakKlage på forvaltningsvedtakInformasjon om klagerett og hva en klage skal inneholde.68
Legemiddelsøkhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/legemiddelsokLegemiddelsøkLegemiddelsøk - inkludert refusjonssøk og interaksjonssøk - er flyttet til et eget nettsted: legemiddelsok.no.414
Møterhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/moterMøter3663
Reklame for legemidlerhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklameReklame for legemidlerDet er ulovlig å reklamere for legemidler som er reseptpliktig til allmennheten. Reklame som retter seg mot helsepersonell må følge strenge regler. Det er legemiddelloven og legemiddelforskriften kapittel 13 som regulerer reklame for legemidler.64Regelverk for legemiddelreklame og informasjon om tilsyn med reklame.
SPORhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/sporSPOREuropeiske legemiddelmyndigheter (EMA) lager en felleseuropeisk legemiddeldatabase for deling og gjenbruk av legemiddeldata, basert på internasjonale standarder (ISO IDMP).1208

​Fant du det du lette etter?