Covid-19 og legemidlerhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/covid-19-og-legemidlerCovid-19 og legemidlerLegemiddelverket godkjenner vaksiner og andre legemidler mot koronaviruset og overvåker bivirkninger av disse. Vi er også fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr.2447
Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST)https://legemiddelverket.no/andre-temaer/festForskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST)For å fremme trygg og effektiv legemiddelbruk har Legemiddelverket utviklet datagrunnlaget FEST. Lege, apotek og bandasjist får oppdatert informasjon fra én kilde om alt du kan få på resept i Norge.79
H-resepthttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/h-reseptH-reseptHelsedirektoratet har ansvar for informasjon om legemidler finansiert av de regionale helseforetakene (H-resept).1356
Høringerhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/horingerHøringerHer finner du de siste sakene som er på høring.66
Interaksjonerhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/interaksjonerInteraksjonerSøk i interaksjoner, informasjon om interaksjonsdata fra FEST.1146
Klage på forvaltningsvedtakhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/klage-pa-forvaltningsvedtakKlage på forvaltningsvedtakInformasjon om klagerett og hva en klage skal inneholde.68
Legemiddelsøkhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/legemiddelsokLegemiddelsøkLegemiddelsøk - inkludert refusjonssøk og interaksjonssøk - er flyttet til et eget nettsted: legemiddelsok.no.414
Legemiddelsøk er flyttethttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/legemiddelsok-er-flyttetLegemiddelsøk er flyttet1349
Reklame for legemidlerhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklameReklame for legemidlerReklame for legemidler skal gi nøktern og saklig informasjon. Den skal ikke gi et misvisende eller overdrevet bilde av legemiddelets egenskaper og medisinske verdi. Reklamen må ikke føre til bruk av legemidler som ikke er medisinsk begrunnet.64Regelverk for legemiddelreklame og informasjon om tilsyn med reklame.
SPORhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/sporSPOREuropeiske legemiddelmyndigheter (EMA) lager en felleseuropeisk legemiddeldatabase for deling og gjenbruk av legemiddeldata, basert på internasjonale standarder (ISO IDMP).1208
WGEMA Annual Meeting | 23-25 May 2022 | Oslo | Norway https://legemiddelverket.no/andre-temaer/wgema-annual-meeting-23-25-may-2022-oslo-norway-WGEMA Annual Meeting | 23-25 May 2022 | Oslo | Norway The Norwegian Medicines Agency (NoMA) are pleased to welcome you to the annual meeting in the Working Group on Exchange of information and experience in the Medicines Area (WGEMA).3532

​Fant du det du lette etter?