Vi har innført rasjonering og begrenset utlevering av reseptpliktige legemidler i apotek. Dette er for å sikre rettferdig fordeling av tilgjengelige legemidler og hindre hamstring. Vi kan også gi eksportforbud av legemidler som er på lager i Norge. Disse tiltakene reduserer faren for legemiddelmangel, og sikrer at de som trenger det mest får medisinen sin.

Legemiddelverket er en del av EMA - den europeiske legemiddelmyndigheten. EMA har tett dialog med internasjonale forskningsgrupper og legemiddelfirmaer som ønsker å utvikle vaksiner og legemidler til behandling av virusinfeksjonen. Vi prioriterer å behandle søknader om kliniske studier av legemidler som kan forebygge eller behandle covid-19.​

Legemidler mot covid-19

Det pågår utprøving av en rekke legemidler mot covid-19, og Norge samarbeider tett med EU for å legge til rette for rask utvikling og godkjenning av slike legemidler. 

Les mer om utvikling og godkjenning av legemidler mot covid-19

Vaksiner mot covid-19

Det pågår utprøving av en rekke vaksiner mot covid-19. Norge samarbeider tett med EU for å legge til rette for rask og effektiv utvikling og godkjenning – uten at det skal gå på bekostning av krav til dokumentasjon.

Les mer om utvikling og godkjenning av vaksiner mot covid-19

Rasjonering av legemidler

Legemiddelverket kan innføre rasjonering av legemidler der det er mangel eller  fare for mangel. Både grossister og apotek kan pålegges restriksjoner på salg og utlevering av bestemte legemidler hvis det er fare for folkehelsen. Målet er å sikre rettferdig fordeling av de legemidlene som er tilgjengelige, og unngå hamstring.

Se oversikt over rasjoneringsvedtak på informasjonsside for apotek og grossister

Meldeplikt og eksportforbud for grossister

Grossister må sende melding til Legemiddelverket før de kan eksportere legemidler ut av Norge. Legemiddelverket avgjør innen tre dager om eksport kan godkjennes.

Vi kan forby parallelleksport av legemidler i tilfeller der det er grunn til å tro at det er fare for tilgangen til legemidler i Norge.

Se oversikt over legemidler med meldeplikt og forbud mot parallelleksport

Beredskapslagre av legemidler

Helsemyndighetene har inngått avtale med de tre store legemiddelgrossistene om utvidelse av lagrene, og bedt dem kjøpe inn legemidler som er kritiske i allmennhelsetjenesten. 

Liste over legemidler som grossistene skal ha beredskapslager på

Legemiddelproduksjon i Norge

Egenproduksjon av legemidler kan være et bidrag til å bedre beredskapen, men kan aldri komme opp i et omfang som dekker vårt behov for legemidler.

Les mer om Legemiddelverkets vurdering

Viktige legemidler til støttebehandling

Legemiddelverket har i samarbeid med kliniske eksperter laget en oversikt over legemidler som kan bli aktuelle ved behandling av covid-19-pasienter, og som vi forventer økt etterspørsel etter.

Liste over legemidler til støttebehandling

Legemidler til dyr

Under pandemien er det ekstra stor risiko for mangel på viktige humanlegemidler. Hvis veterinæren har forskrevet/rekvirert et viktig humanpreparat, kan Legemiddelverket anmode eller pålegge apotek å utlevere et tilsvarende markedsført veterinærpreparat når dette finnes. Dette gjør vi når det er nødvendig å forbeholde de aktuelle legemidlene for bruk til mennesker.

Medisinsk utstyr

Statens legemiddelverk er fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr. Helsedirektoratet har beredskapsansvaret, inkludert ansvaret for forsyning av medisinsk utstyr til Norge.

Se informasjon fra Legemiddelverket om covid-19 og medisinsk utstyr

Nyheter om covid-19

 

Oppdatert: 22.10.2020

Publisert: 20.03.2020

​Fant du det du lette etter?