Vi har innført rasjonering og begrenset utlevering av reseptpliktige legemidler i apotek. Dette er for å sikre rettferdig fordeling av tilgjengelige legemidler og hindre hamstring. Vi kan også gi eksportforbud av legemidler som er på lager i Norge. Disse tiltakene reduserer faren for legemiddelmangel, og sikrer at de som trenger det mest får medisinen sin.

Legemiddelverket er en integrert del av den europeiske legemiddelmyndigheten (EMA), som følger nøye med på studier og forskning fra hele verden om legemidler mot covid-19. EMA har tett dialog med internasjonale forskningsgrupper og legemiddelfirmaer som ønsker å utvikle vaksiner og legemidler til behandling av virusinfeksjonen. Vi prioriterer å behandle søknader vi mottar om kliniske studier av legemidler som kan forebygge eller behandle covid-19.​

Legemidler og vaksiner mot covid-19

Det pågår utprøving av en rekke legemidler mot covid-19, og Norge samarbeider tett med EU for å legge til rette for rask utvikling av slike legemidler. Det vil ta mange måneder før noe vaksine kan testes ut i større skala.

Les mer om utvikling og utprøving av legemidler mot covid-19

Rasjonering, meldeplikt og eksportforbud

Legemiddelverket har fra og med 6. mars 2020 fullmakter på tre områder:

  • Melding om parallelleksport: Grossister må sende melding til Legemiddelverket før de kan eksportere legemidler ut av Norge. Legemiddelverket avgjør innen tre dager om eksport kan godkjennes.
  • Forbud mot parallelleksport: Vi kan forby parallelleksport av legemidler i tilfeller der det er grunn til å tro at det er fare for tilgangen til legemidler i Norge.
  • Rasjonering av legemidler: Vi kan ta i bruk rasjonering ved legemiddelmangel eller ved fare for mangel. Både grossister og apotek kan pålegges restriksjoner på salg og utlevering av bestemte legemidler hvis det er fare for folkehelsen. Målet er å sikre rettferdig fordeling av de legemidlene som er tilgjengelige, og unngå hamstring. Legemidler det er innført rasjonering på blir publisert på legemiddelverket.no

Se oversikt over legemidler med rasjonering, meldeplikt og forbud mot parallelleksport

Plakat til bruk i apotek

Vi har utarbeidet en plakat som oppsummerer noen av tiltakene vi har gjort i forbindelse med koronapandemien. Denne kan brukes i konsultasjon med kunder.

Trykk her for PDF

Oppdatert 26.03.2020.

Beredskapslagre av legemidler

Helsemyndighetene har inngått avtale med de tre store legemiddelgrossistene om utvidelse av lagrene, og bedt dem kjøpe inn legemidler som er kritiske i allmennhelsetjenesten. 

Liste over legemidler som grossistene skal ha beredskapslager på

Viktige legemidler til støttebehandling i forbindelse med covid-19

Legemiddelverket har i samarbeid med kliniske eksperter laget en oversikt over legemidler som kan bli aktuelle ved behandling av covid-19-pasienter, og som vi forventer økt etterspørsel etter.

Liste over legemidler til støttebehandling

Nyheter om covid-19

 

Publisert: 20.03.2020

​Fant du det du lette etter?