​​​​​​​​​​​​Koronavaksiner

Norge samarbeider tett med europeiske legemiddelmyndigheter for å legge til rette for rask og effektiv utvikling, godkjenning og bivirkningsovervåking.

Godkjente vaksiner og bivirkninger

Legemidler mot koronaviruset

Det pågår utprøving av en rekke legemidler mot koronaviruset. N​orge samarbeider tett med europeiske legemiddelmyndigheter for å legge til rette for rask og effektiv utvikling, godkjenning og bivirkningsovervåking.

Godkjenning av legemidler mot koronaviruset

Medisinsk utstyr

Statens legemiddelverk er fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr. Helsedirektoratet har beredskapsansvaret, inkludert ansvaret for forsyning av medisinsk utstyr til Norge.

Covid-19 og medisinsk utstyr

Nyheter om covid-19

Oppdatert: 22.11.2021

Publisert: 20.03.2020

​Fant du det du lette etter?