Riktig linjeavstand

Godkjenningsfritak (engelsk: compassionate use named patient)

Godkjenningsfritak er en ordning som gjør det mulig for leger å forskrive legemidler som ikke har markedsføringstillatelse i Norge. Legen må begrunne hvorfor pasienten ikke kan bruke et legemiddel som allerede er på det norske markedet.

  • Det er en forutsetning at initiativet og søknaden kommer fra behandlende lege.
  • Legen må avklare søknad om godkjenningsfritak (og eventuell bruk) med helseforetaket.
  • Legemidlet må leveres på vanlig måte av grossist og apotek.

Compassionate use program - CUP

Legemiddelfirmaer som ønsker å tilby et nytt legemiddel til en gruppe pasienter kan søke Legemiddelverket om å etablere et «Compassionate use program».

Feil linjeavstand

Godkjenningsfritak (engelsk: compassionate use named patient)

Godkjenningsfritak er en ordning som gjør det mulig for leger å forskrive legemidler som ikke har markedsføringstillatelse i Norge. Legen må begrunne hvorfor pasienten ikke kan bruke et legemiddel som allerede er på det norske markedet.

  1. Det er en forutsetning at initiativet og søknaden kommer fra behandlende lege.
  2. Legen må avklare søknad om godkjenningsfritak (og eventuell bruk) med helseforetaket.
  3. Legemidlet må leveres på vanlig måte av grossist og apotek.

Compassionate use program - CUP

Legemiddelfirmaer som ønsker å tilby et nytt legemiddel til en gruppe pasienter kan søke Legemiddelverket om å etablere et «Compassionate use program».

Publisert: 10.11.2017

​Fant du det du lette etter?