Ansvar ved bruk av FESThttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/fest/ansvar-ved-bruk-av-festAnsvar ved bruk av FESTNorsk lisens for offentlige data erstatter tidligere avtaler med systemleverandører.134
Driftsmeldingerhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/fest/driftsmeldinger-for-festDriftsmeldingerMeldinger angående nedlasting, innholdsmessige feil og andre oppdateringer knyttet til drift av FEST.140
FEST - informasjon om alt du kan få på resept i Noreghttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/fest/fest-informasjon-om-alt-du-kan-fa-pa-resept-i-noregFEST - informasjon om alt du kan få på resept i NoregFEST er eit datagrunnlag der informasjonen blir presentert i XML-format. Derfor treng du eit system/ein applikasjon for å kunne bruke informasjonen.136FEST er eit datagrunnlag der informasjonen blir presentert i XML-format. Derfor treng du eit system/ein applikasjon for å kunne bruke informasjonen.
Femstjerners FEST - åpne, lenkede datahttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/fest/femstjerners-fest-apne-lenkede-dataFemstjerners FEST - åpne, lenkede dataFEST som åpne, lenkede data vil ha en rekke gevinster. Å presentere dataene slik vil kunne gi næringsutvikling, verdiskapning, effektivisering i offentlig sektor og bidra til gjennomsiktighet og økt demokratisering. 135
Hvordan bruke FESThttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/fest/hvordan-bruke-festHvordan bruke FEST137Implementeringsveiledning, meldingsbeskrivelse, grensesnittdokumentasjon og skjemafiler.
Nedlasting av FESThttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/fest/nedlasting-av-festNedlasting av FESTFor å ha en mest mulig oppdatert FEST anbefaler vi en løsning som automatisk søker etter oppdateringer hver 3. natt. Dersom FEST lastes ned manuelt fra nettsidene, anbefaler vi å oppdatere i forkant av den 1. og 15. i hver måned.138
Testfiler for FEST-brukerehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/fest/testfiler-for-fest-brukereTestfiler for FEST-brukere139