Utvidelse av FEST til flere vilkår pr legemiddel og nye vilkårsgrupperhttps://legemiddelverket.no/Sider/Utvidelse-av-FEST-til-flere-vilkår-pr-legemiddel-og-nye-vilkårsgrupper.aspxUtvidelse av FEST til flere vilkår pr legemiddel og nye vilkårsgrupperDet er planlagt endring i FEST som gjelder vilkår. Det påvirker utleveringsbestemmelser i katalog LegemiddelMerkevare. 1419
Planlagt endring i FEST 2.5.0 og 2.5.1 - forespørsel om testbehovhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/fest/driftsmeldinger-for-fest/planlagt-endring-i-fest-250-og-251-foresporsel-om-testbehovPlanlagt endring i FEST 2.5.0 og 2.5.1 - forespørsel om testbehovFor kodeverk 9090 «Måleenhet for legemidlers styrke» og 7452 «Enhet for pakning» har det vært uoverensstemmelse mellom volven.no og innhold i katalog Kodeverk i FEST. Dette har vi utbedret ved å korrigere i FEST. 1345For kodeverk 9090 «Måleenhet for legemidlers styrke» og 7452 «Enhet for pakning» har det vært uoverensstemmelse mellom volven.no og innhold i katalog Kodeverk i FEST. Dette har vi utbedret ved å korrigere i FEST.
Feil i ATC-kodeverk i FEST-meldingenhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/fest/driftsmeldinger-for-fest/feil-i-atc-kodeverk-i-fest-meldingenFeil i ATC-kodeverk i FEST-meldingenTo duplikater i ATC-kodeverket i FEST-meldingen publisert 23.12 skapte problemer i journalsystemet CGM Journal. Feilen ble publisert i alle versjoner av FEST-meldingen, men har foreløpig bare skapt problemer for brukere av FEST versjon 2.4 i CGM Journal.1245
Webservice for FEST-tjenesten utvides i versjon 2.5.1.https://legemiddelverket.no/andre-temaer/fest/driftsmeldinger-for-fest/webservice-for-fest-tjenesten-utvides-i-versjon-251Webservice for FEST-tjenesten utvides i versjon 2.5.1.Tjenesten blir nå tilrettelagt for å levere versjon 2.5.1 i alle filtre som i dag finnes for 2.5.0. 1123
To strekkoder på samme pakninghttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/fest/driftsmeldinger-for-fest/to-strekkoder-pa-samme-pakningTo strekkoder på samme pakningI FEST versjon 2.5.1 vil det fra 1. november ligge mer enn en strekkode på enkelte pakninger.1020
Endring i feltet EnhetDosering i FESThttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/fest/driftsmeldinger-for-fest/endring-i-feltet-enhetdosering-i-festEndring i feltet EnhetDosering i FEST142
Enhet for Dosering endres fra 1.mai 2016https://legemiddelverket.no/andre-temaer/fest/driftsmeldinger-for-fest/enhet-for-dosering-endres-fra-1mai-2016Enhet for Dosering endres fra 1.mai 2016144