​​Som et virkemiddel for å oppnå lavere forbruk av antibiotika i helsetjenesten, ble 10 dagers gyldighet på hvite resepter innført i 2018. Fra 1. februar 2022 vil legen enklere kunne etterleve denne regelen med tilrettelagt funksjonalitet i forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) og i legenes journalsystemer (EPJ).

I FEST leveres derfor en ny ‘default’ reseptgyldighet på 10 dager på de antibiotika som er omfattet av ordningen (J01*), i tillegg til et strukturert vilkår som angir at resepter som har refusjon skal ha ett års gyldighet. Det strukturerte vilkåret skal brukes til å automatisk gi resepten ett års gyldighet dersom legen velger refusjon i journalsystemet.

Publisert: 24.01.2022

​Fant du det du lette etter?