Viser til tidligere driftsmelding om varsling av endring av innhold i gjeldene kodeverk:

  • 9090 «Måleenhet for legemidlers styrke»
  • 7452 «Enhet for pakning». 

Det er kun endringer i katalog Kodeverk. Bruk av kodeverkene på preparater i FEST er det ingen endring i. Korrigeringen gjelder FEST versjon 2.5.0 og 2.5.1.

Endringen er varslet i mai 2017, men ble utsatt på grunn av behov hos noen av våre brukere. Vi trenger derfor å gjøre en ny kartlegging om den planlagte endringen vil skape tilpasningsbehov før vi setter det i drift.

For å få en oversikt over hvilke systemer som må være testet, ber vi om en tilbakemelding til fest@legemiddelverket.no, fra systemer som bruker kodeverdier fra katalog Kodeverk for 9090 og 7452 ved innlesing av FEST.

Tilbakemeldingen må inneholde informasjon om følgende:

  1. Hvilket system det gjelder
  2. Om systemet bruker enheter fra katalog Kodeverk
  3. Hvilken FEST-versjon (2.50 eller 2.5.1) som leses inn i systemet
Frist for tilbakemelding er 8.mai. Endringen vil bli tatt opp til Endringsforum 14.mai 2019. Manglende tilbakemeldinger anses som at det ikke berøres.
_______________________________________________________________________

Noen aktører ønsker å reteste endringen, derfor har vi laget testfiler med oppdaterte data.
Frist for å gi tilbakemelding på retesting er 30.august.

Publisert: 12.04.2019

​Fant du det du lette etter?