Reseptgruppe (7421)
Reseptgruppe leveres i FEST pr. i dag med feil beskrivelse for reseptgruppen for kosttilskudd. Kodeverket reseptgruppe på Volven er korrekt, men leveres feil i M30.
Dette er nå utbedret, slik at det i DN-felt for reseptgruppe «K» leveres «Kosttilskudd» (Ikke «Reseptgruppe K»).  Feilrettingen gjelder i katalog LegemiddelMerkevare, LegemiddelPakning og Legemiddeldose for alle varer som er kosttilskudd. Det gjelder i både FEST versjon 2.5.0 og 2.5.1.
Endringen er behandlet i Endringsforum e-resept 14.5.19. Saksnummer Ersa 20283.
 
Legemiddelform (7448)
Kodeverk legemiddelform har en verdi «Kombinasjonspakning», som har bokstavkode «K» i stedet for tallkode. For denne koden manglet også «Beskrivelse term» i katalog Kodeverk. 
Denne koden er fjernet og erstattet av kode «159» «Kombinasjonspakning». Kode «159» har innhold i «Beskrivelse term» i katalog Kodeverk, og alle oppføringer i Katalog Legemiddelpakning og LegemiddelDose der kode K «Kombinasjonspakning» var i bruk har nå fått den nye koden 159 i stedet.

Endringen er en erstatning av en kode med en annen i et kodeverk som ofte har endringer i drift. Normalt skjer endringer i kodeverk legemiddelform flere ganger i året uten behandling i Eforum. Vi antar derfor at det ikke skal være konsekvenser hos aktørene. Saken er meldt til orientering i Endringsforum e-resept 12.09.19. Fordi kombinasjonspakning er en pakning der data er strukturert litt annerledes enn på de fleste legemidler ønsker vi likevel å informere om denne endringen.
 
Testbehov
Ved behov for test i deres system ber vi om snarlig tilbakemelding. Vi sender testfiler ved forespørsel. Eventuell tilbakemelding om at endringen skaper problem i deres system må sendes til FEST innen 28. august 2019.Publisert: 09.08.2019

​Fant du det du lette etter?