​​​​​​​Dette medfører at lenkene i FEST til preparatomtaler ikke fungerer. Dette gjelder preparatomtaler som har lenker til Legemiddelverkets sider. Lenker til den europeiske legemiddelmyndigheten EMA er uendrede og fungerer fortsatt.

Legemiddelverket jobber nå med å løse saken. Produksjonssetting av retting er planlagt i tide til publisering av FEST gyldig fra 1. november. Det var tidligere ikke-fungerende lenker hos Felleskatalogen, men det er nå rettet.

Preparatomtalene er derfor tilgjengelige gjennom legemiddelsok.no eller felleskatalogen.no, som kan benyttes i påvente av riktige lenker i FEST.

For å endre lenkene manuelt må man endre på begynnelsen av lenken: http://slv.no/_layouts/... Må erstattes av https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/...

 

Eksempel gammel lenke: http://slv.no/_layouts/Preparatomtaler/Spc/02-1570.pdf/

Eksempel ny lenke: https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/02-1570.pdf

 ​​

Publisert: 20.09.2016