Det er kun gjort endringer i katalog Kodeverk. Bruk av kodeverkene på preparater i FEST er det ingen endring i. Korrigeringen gjelder kun versjon 2.5.0 og 2.5.1 av FEST. Versjon 2.4 er ikke berørt.


Vi ønsker å vite om den planlagte endringen vil skape tilpasningsbehov hos noen av våre brukere før vi setter det i drift.


For å få en oversikt over hvilke systemer som må være testet, ber vi om en tilbakemelding til fest@legemiddelverket.no, fra systemer som bruker kodeverdier fra katalog Kodeverk for 9090 og 7452 ved innlesing av FEST.


Tilbakemeldingen må inneholde informasjon om følgende:

    • Hvilket system det gjelder
    • Om systemet bruker enheter fra katalogKodeverk
    • Hvilken FEST-versjon (2.50 eller 2.5.1) som leses inn i systemet


Frist for tilbakemelding er 16. mai, 2017.


Detaljer om hva endringene består i kan mottas ved forespørsel til fest@legemiddelverket.no.

Publisert: 11.05.2017

​Fant du det du lette etter?