Start tid:             Tirsdag 15.11.2016 Kl20:00

Stopp tid:           Tirsdag 15.11.2016 Kl23:59

Varighet:            4 timer

 

Start tid:             Torsdag 17.11.2016 Kl20:00

Stopp tid:           Torsdag 17.11.2016 Kl23:59

Varighet:            4 timer

Publisert: 11.11.2016