​Begrunnelse for endringen i FEST

Bruken av virkestofforskrivning skal økes jf. Legemiddelmeldingen (Meld. St. 28 (2014-2015).
Mange flytende og halvfaste legemiddelformer har til nå vært unntatt virkestofforskrivning i FEST. Legemiddelverket vil åpne for virkestofforskrivning for disse legemiddelformene.
I første omgang vil følgende legemiddelformer bli tilgjengelige:

 • Dråper (inkl. øyedråper, øredråper, nesedråper, dråper osv.)
 • Spray (inkl. nesespray, sublingvalspray, hudspray, munnspray)
 • Miksturer
 • Kremer, salver, linimenter og gel

 

Hvilke endringer kommer i FEST

 • Flere oppføringer av legemiddelvirkestoff for flytende legemiddelformer.
 • Følgende felt i katalog legemiddelvirkestoff (som før har vært uten innhold), får innhold:
  o Enhet forskrivning (2.5.1 rekvirent og institusjon)
  o TypeSøknadSLV (både 2.5.0 og 2.5.1) Dette feltet leveres allerede i katalogene LegemiddelMerkevare og Legemiddeldose.

Ved forskrivning på virkestoff skal forskriver kunne angi en mengde i kombinasjon med Enhet forskrivning.

Innhold i feltet TypeSøknadSLV er innført i katalog LegemiddelVirkestoff fordi virkestofforskrivning skal utvides til å inkludere uregistrerte legemidler.
Innføring av virkestofforskrivning for uregistrerte legemidler og apotekproduserte legemidler vil ikke skje ved produksjonssetting 6. desember, men på et senere tidspunkt. Det vil bli sendt ut informasjon om testing av slike grupper senere i 2018.

 

Hva må testes

Det må testes forskrivning og fornying av virkestoffresepter på testeksemplene, slik at resept blir laget.

Testeksempler på oppføringer i Katalog Legemiddelvirkestoff:

 • Glyseroltrinitrat Sublingvaltab 0,5 mg
 • Timolol Øyedr 5 mg/ml
 • Ciprofloksacin Øredr 2 mg/ml
 • Furosemid Dråper 10 mg/ml
 • Glyseroltrinitrat Sublingvalspray 0,4 mg/dose
 • Nikotin Munnspray 1 mg/spray
 • Metadon Mikst 20 mg/50 ml (OBS: Reseptgruppe A)
 • Kloramfenikol Øyesalve 10 mg/g
 • Podofyllotoksin Liniment, oppl 5 mg/ml
 • Diklofenak Gel 3 %

 

Testdata

Testfiler er tilgjengelig under overskriften
«Testfiler for utvidelser av virkestofforskrivning med flytende legemidler», på denne siden:
https://legemiddelverket.no/andre-temaer/fest/testfiler-for-fest-brukere


 

Frist for tilbakemelding

Endringene vil bli produksjonssatt til FEST-publisering den 13. desember 2018.
Vi ber om tilbakemelding på test innen onsdag 7. november 2018.

Publisert: 24.10.2018

​Fant du det du lette etter?