Overgangen vil også medføre at:

  • Det blir enkelt å forstå hva FEST inneholder og tilbyr
  • Innhold kan eksponeres som åpne, lenkede data med mulighet for bruk av ulike systemer basert på brukerbehov
  • Man raskere kan utvide med innhold tilpasset brukergruppene
  • FEST blir tilgjengelig for oppslag (og ikke nedlasting av hele databasen lokalt)
  • Informasjonsmodellen baserer seg på internasjonale standarder og kodeverk med mulighet for å lenke mot andre kilde

Endringen er inspirert av Tim Berners Lee 5-stjerners skala for publisering og Difis veileder som oppfordrer offentlige virksomheter til å tilgjengeliggjøre sine data som åpne data. FEST som åpne, lenkede data vil være tilgjengelig for bruk under norsk lisenes for åpne data (NLOD)

Først ut - Varsel fra SLV (Statens legemiddelverk) som åpne data

«Varsel fra SLV» er de første dataene fra FEST som Legemiddelverket tilgjengeliggjør gjennom F5. Et varsel fra SLV er en kort og konsis tekst til lege, apotek og/eller pasient om viktig sikkerhetsinformasjon knyttet til legemidler. Det kan for eksempel omhandle ny alvorlig bivirkningskunnskap, mangelsituasjoner for et legemiddel eller varsling om legemidler som det er oppdaget noe galt med.

I nåværende FEST (M30) leveres et varsel fra SLV med én tekst, myntet på legen. I varslene som leveres i F5 har Legemiddelverket utformet tre ulike varseltekster, myntet på lege, apotek og pasient. Et varsel fra SLV har (som før) i hovedsak knytning mot en eller flere spesifikke pakninger av et gitt legemiddel.

Femstjerners Varsel fra SLV er eksponert på en denne siden.

Se varseloversikt

Publisert: 07.06.2016

​Fant du det du lette etter?