Høring om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltakhttps://legemiddelverket.no/nyheter/horing-om-at-apotek-kan-utlevere-reseptfrie-legemidler-med-risikominimeringstiltakHøring om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltakStatens legemiddelverk har på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sendt på høring forslag til endringer i apotekforskriften og rekvirerings- og utleveringsforskriften. Høringsfristen er 15. august 2017.1346
Høring – oppføring av to nye stoffer på narkotikalistenhttps://legemiddelverket.no/nyheter/horing-oppforing-av-to-nye-stoffer-pa-narkotikalistenHøring – oppføring av to nye stoffer på narkotikalistenDen 3. mai sendte Legemiddelverket forslag om oppføring av furanylfentanyl og karfentanil på narkotikalisten i Forskrift om narkotika på høring. Høringsfristen er 24. mai 2017.1339
Høring - forslag til endringer i LUA-listenhttps://legemiddelverket.no/nyheter/horing-forslag-til-endringer-i-lua-listenHøring - forslag til endringer i LUA-listenStatens legemiddelverk har nylig sendt ut på høring et forslag om endringer i listen over legemidler som omsettes utenom apotek (LUA-listen). Høringsfrist: 15. september 2016. 1003
Høring om gjennomføring av EU-forordning om kliniske utprøvinger av legemidler til menneskerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/horing-om-gjennomforing-av-eu-forordning-om-kliniske-utprovinger-av-legemidler-til-menneskerHøring om gjennomføring av EU-forordning om kliniske utprøvinger av legemidler til menneskerLegemiddelverket sender med dette på høring forslag til gjennomføring av EU-forordning 536/2014 i norsk rett. Høringsfristen er 26. august 2016.256
Høring – gjennomføring av forordning om sikkerhetsanordninger på legemidlerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/horing-gjennomforing-av-forordning-om-sikkerhetsanordninger-pa-legemidlerHøring – gjennomføring av forordning om sikkerhetsanordninger på legemidlerLegemiddelverket sender med dette på høring forslag til gjennomføring av forordning (EU) nr. 2016/161 om sikkerhetsanordninger på legemidler i norsk rett. Høringsfristen er 13. august 2016. 261
Høring om endring av reseptgruppe for pregabalinhttps://legemiddelverket.no/nyheter/horing-om-endring-av-reseptgruppe-for-pregabalinHøring om endring av reseptgruppe for pregabalinLegemiddelverket foreslår å flytte pregabalin fra reseptgruppe C til B på grunn av risiko for misbruk og avhengighet. Høringsfrist 15. oktober 2014. 1115