I forvaltningsloven kapittel 6 (VI) finnes reglene om

  • rett til å klage på forvaltningsvedtak
  • klagefrist
  • saksgangen i klagesaker m.m.

Les mer om hva en klage skal inneholde.

Publisert: 01.06.2016