​Generelt skal reklame for legemidler være sann og gi nøktern og saklig informasjon om legemiddelet. Det er produktomtalen for legemiddelet som er rammen for hva det er lov å reklamere om, og hva som anses som fakta om legemiddelet

Reklamen skal ikke gi et misvisende eller overdrevet bilde av legemiddelets egenskaper og medisinske verdi. Reklamen må ikke føre til bruk av legemidler som ikke er medisinsk begrunnet.

Definisjon på reklame

Reklame er enhver form for oppsøkende informasjonsvirksomhet, kampanjer, holdningspåvirkning og andre tiltak som har til hensikt å fremme forskrivning, utlevering, salg eller bruk av legemidler til mennesker og dyr.

Dette gjelder for alle flater som for eksempel nettsider, brosjyrer og sosiale medier (Tik Tok, Instagram, Facebook osv.)​​

 

 

Om lovverket for legemiddelreklame – hva er ulovlig?https://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/lovverket-for-legemiddelreklameOm lovverket for legemiddelreklame – hva er ulovlig?Lovverket for legemiddelreklame er strengt, og reguleres av legemiddelloven kap. 7 og legemiddelforskriften kap. 13. Lovverket for gjelder både bedrifter og privatpersoner.3620Lovverket for legemiddelreklame er strengt, og gjelder både bedrifter og privatpersoner.
Veiledninger og råd for legemiddelreklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-og-rad-for-legemiddelreklameVeiledninger og råd for legemiddelreklame3623Informasjon om kurs og veiledninger, blant annet om Botox-legemidler.
Tilsyn med legemiddelreklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/tilsyn-med-legemiddelreklameTilsyn med legemiddelreklame3625Om tilsynsarbeidet, rapporter fra reklametilsyn og vedtak om brudd på reklamereglene.
Sanksjonsmuligheter – ulovlig reklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/sanksjonsmuligheter-ulovlig-reklameSanksjonsmuligheter – ulovlig reklameBrudd på regelverket kan føre til overtredelsesgebyr og tvangsmulkt.3619
Tips oss om ulovlig legemiddelreklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/tips-oss-om-ulovlig-legemiddelreklameTips oss om ulovlig legemiddelreklameMarkedsføring og reklame for legemidler er strengt regulert. Du kan tipse oss om mulig ulovlig reklame. Se beskrivelse under av hva som er ulovlig.3626Markedsføring og reklame for legemidler er strengt regulert. Du kan tipse oss om mulig ulovlig reklame.
Nyheter om reklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/nyheter-om-reklameNyheter om reklameNyheter fra Legemiddelverket vedrørende reklamebestemmelsene og reklametilsyn.1442

​Fant du det du lette etter?