Online-kurs i regelverket for legemiddelreklame https://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/kurs-i-reklameregelverkOnline-kurs i regelverket for legemiddelreklame Kurset vil gi deg en innføring i grunnprinsippene i regelverket for legemiddelreklame. 2324Her kan du melde deg på online-kurs i reklameregelverket. Kurset er gratis og åpent for alle.
Retningslinjer for distribusjon av gratis legemiddelprøverhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/gratis-legemiddelproverRetningslinjer for distribusjon av gratis legemiddelprøverLegemiddelforskriftens §13-1 gir Legemiddelverket hjemmel til å fastsette retningslinjer for reklame for legemidler, herunder distribusjon av gratis legemiddelprøver. 517Retningslinjer for distribusjon av gratis legemiddelprøver direkte til forskriver.
Innsendelse av skriftlig reklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/innsendelse-av-all-skriftlig-reklame-for-legemidlerInnsendelse av skriftlig reklameAlle som innehar markedsføringstillatelse skal sende en kopi av all skriftlig reklame, uavhengig av plattform, til Rådet for legemiddelinformasjon. 515Alle MT-innehavere skal sende en kopi av all skriftlig reklame til Rådet for legemiddelinformasjon.
Nyheter om reklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/nyheter-om-reklameNyheter om reklameNyheter fra Legemiddelverket vedrørende reklamebestemmelsene og reklametilsyn.1442
Rapporter fra muntlige reklametilsynhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/rapporter-fra-muntlige-reklametilsynRapporter fra muntlige reklametilsynLegemiddelverkets tilsynsaktivitet med industriens markedsføring av legemidler har stor allmenn interesse, og vi vil derfor offentliggjøre tilsynsrapporter på nettsidene våre. 895
Tilsyn med reklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/tilsyn-med-legemiddelreklameTilsyn med reklameLegemiddelverket fører tilsyn med reklame for legemidler. Tilsynsarbeidet omfatter all slags legemiddelreklame – skriftlig og muntlig – uavhengig av form, kanal og sted.514Legemiddelverket fører tilsyn med all slags legemiddelreklame – skriftlig og muntlig.
Vedtakhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/brudd-pa-reklameregleneVedtakBrudd på regelverket kan føre til reklamegebyr og reklameforbud. På denne siden publiseres vedtak som følge av slike brudd. 894Brudd på regelverket kan føre til reklamegebyr og reklameforbud. Se oversikt over aktuelle vedtak.
Veiledninger for legemiddelreklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklameVeiledninger for legemiddelreklame1381

​Fant du det du lette etter?