​​​Regelverket i korte trekk:

  • Reklame er bare tillatt for legemidler med markedsføringstillatelse.
  • Reklamen skal være i samsvar med godkjent preparatomtale.
  • Regelverket skiller mellom reklame til allmennheten og reklame til helsepersonell.
  • Det er ikke tillatt med reklame for reseptbelagte legemidler til allmennheten.

Nedenfor finner du veiledere og retningslinjer for reklame, samt informasjon om Legemiddelverkets tilsynsarbeid.

 

 

Brudd på reklamereglenehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/brudd-pa-reklameregleneBrudd på reklameregleneBrudd på regelverket kan føre til reklamegebyr og reklameforbud. På denne siden publiseres vedtak som følge på av slike brudd. 894Brudd på regelverket kan føre til reklamegebyr og reklameforbud. Se oversikt over aktuelle vedtak.
Forbud mot reklame til allmennheten for reseptbelagte legemidlerhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/forbud-mot-reklame-til-allmennhet-for-reseptbelagte-legemidlerForbud mot reklame til allmennheten for reseptbelagte legemidlerReklame for reseptpliktige legemidler er ikke tillatt når den er rettet mot allmennheten. Et kjent eksempel på dette er reklame for Botox. 897Reklame for reseptpliktige legemidler er ikke tillatt når den er rettet mot allmennheten.
Foredrag holdt av leger på legemiddelindustriens møterhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/innsendelse-av-foredrag-holdt-av-leger-pa-legemiddelindustriens-moterForedrag holdt av leger på legemiddelindustriens møterForedrag som leger holder på møter arrangert av legemiddelindustrien er ikke nødvendigvis å anse som reklame. Legen deltar imidlertid som en del av et markedsføringstiltak arrangert av industrien. 902Alle foredrag skal sendes inn slik at Legemiddelverket kan vurdere om et foredrag er å anse som reklame.
Gratis legemiddelprøverhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/gratis-legemiddelproverGratis legemiddelprøverLegemiddelverket har mottatt flere henvendelser om regelverket for distribusjon av gratis legemiddelprøver direkte til forskriver. Nedenfor finner du svarene på noen av spørsmålene vi har mottatt. 517Spørmål og svar om regelverket for distribusjon av gratis legemiddelprøver direkte til forskriver.
Innsendelse av skriftlig reklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/innsendelse-av-all-skriftlig-reklame-for-legemidlerInnsendelse av skriftlig reklameAlle som innehar markedsføringstillatelse skal sende en kopi av all skriftlig reklame, uavhengig av plattform, til Rådet for legemiddelinformasjon. 515Alle MT-innehavere skal sende en kopi av all skriftlig reklame til Rådet for legemiddelinformasjon.
Nyheter om reklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/nyheter-om-reklameNyheter om reklameNyheter fra Legemiddelverket vedrørende reklamebestemmelsene og reklametilsyn.1442
Rapporter fra muntlige reklametilsynhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/rapporter-fra-muntlige-reklametilsynRapporter fra muntlige reklametilsynLegemiddelverkets tilsynsaktivitet med industriens markedsføring av legemidler har stor allmenn interesse, og vi vil derfor offentliggjøre tilsynsrapporter på nettsidene våre. 895
Tilsyn med reklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/tilsyn-med-legemiddelreklameTilsyn med reklameLegemiddelverket fører tilsyn med reklame for legemidler. Tilsynsarbeidet omfatter all slags legemiddelreklame – skriftlig og muntlig – uavhengig av form, kanal og sted.514Legemiddelverket fører tilsyn med all slags legemiddelreklame – skriftlig og muntlig.
Veiledninger for legemiddelreklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklameVeiledninger for legemiddelreklame1381

​Fant du det du lette etter?