Lovverk: Legemiddelforskriften, § 13-5


Ulovlig reklame for Botox

Legemidlet Botox er ikke godkjent til kosmetisk bruk. I tillegg er Botox og andre legemidler som inneholder botulinumtoksin, reseptbelagte.

Legemiddelverket får jevnlig klager på hudpleieklinikker og andre aktører innen skjønnhetspleie som driver ulovlig reklame for Botox. Det dreier seg i hovedsak om markedsføring i aviser, magasiner og på internett.

Legen er ansvarlig

Botox er ikke godkjent til kosmetisk bruk. Allikevel benyttes det ofte, og er sterkt forbundet med behandling av rynker. All bruk av reseptbelagte legemidler skal skje under ansvar og oppsyn av lege. Det er legens ansvar å lære opp annet helsepersonell, for eksempel sykepleiere. Legen skal også forsikre seg om at behandlingen skjer på trygg måte, og at den ikke gis til pasienter som kan få alvorlige reaksjoner på innholdsstoffet botulinumtoksin.

Liten kunnskap om markedsføringsregler

Legemiddelverket erfarer at det er stor uvitenhet i hudpleiebransjen om markedsføringsreglene for Botox og lignende legemidler. Når Legemiddelverket mottar klager, sender vi brev til aktøren for å informere om regelverket. Det forventes at aktørene tar dette til etterretning. Dersom regelverket ikke følges, kan Legemiddelverket iverksette sanksjoner, som for eksempel dagsbøter.

Publisert: 08.09.2016

​Fant du det du lette etter?