Legemiddelfirmaet skal sende inn legens foredrag til Rådet for legemiddelinformasjon, slik at Legemiddelverket får mulighet til å foreta stikkprøvekontroll av alle former for markedsføring av legemidler. Legemiddelfirmaet - ikke den enkelte lege - har ansvar for å sende inn foredragene. Innsending medfører ikke automatisk at legens foredrag blir å anse som reklame og dermed rammes av Legeforeningens etiske regler.

Helseinformasjon eller reklame?

Det er viktig at leger er bevisste på situasjonene de opptrer i. Informasjon legen gir kan være helseinformasjon, det vil si generell og objektiv informasjon om medisinske spørsmål, inkludert utredning og behandling av sykdommer.  

Legens deltakelse på et møte arrangert av industrien er ikke tilstrekkelig til at informasjonen blir å anse som reklame. Informasjonen blir å anse som reklame dersom legen omtaler firmaets legemidler på en måte som ikke regnes som helseinformasjon. Legemiddelfirmaet har i slike tilfeller ansvaret for å påse at legen følger reklamebestemmelsene.

Publisert: 08.09.2016

​Fant du det du lette etter?