​​Det skilles mellom reklame til allmennheten og reklame til helsepersonell. Det er tillat med reklame for reseptfrie legemidler til allmennhet, men den må oppfylle kravene. Reklame for reseptpliktige legemidler er kun lov for det som defineres som helsepersonell, og må oppfylle kravene.

Ulovlig reklame kan føre til tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Legemiddelverket kan ilegge overtredelsesgebyr på opptil 2G for privatpersoner (per juni 2022 utgjør dette 222 954 kroner) og 15G for virksomheter (per juni 2022 utgjør dette 1 672 155 kroner).

Les mer om reklamebestemmelsene:

Dette gjelder for reseptpliktige legemidler

  • Reklame for reseptpliktige legemidler rettet mot allmennheten er ikke lov.
  • Reklame er enhver form for oppsøkende informasjonsvirksomhet, kampanjer, holdningspåvirkning og andre tiltak som har til hensikt å fremme forskrivning, utlevering, salg eller bruk av legemidler til mennesker og dyr.
  • Dette gjelder for alle flater som for eksempel nettsider, brosjyrer og sosiale medier (Tik Tok, Instagram, Facebook osv.)

Dette gjelder for reseptfrie legemidler

Det er tillatt med reklame for reseptfrie legemidler til allmennhet, men den må oppfylle kravene.

Helse- og sykdomsinformasjon i reklamesammenheng

Selv om det ikke er lov å reklamere for reseptpliktige legemidler til allmennheten, er det tillatt å gi sykdom- og helseinformasjon, så lenge denne ikke omtaler legemidler direkte eller indirekte.

Reklamebestemmelsene i legemiddelforskriften gir føringer for hva slags helse- og sykdomsinformasjon som kan gis til allmennheten og helsepersonell uten forskrivningsrett.

Det er laget en veileder for helse- og sykdomsinformasjon som gir føringer for hva som er tillat. Denne åpner opp for at man kan oppgi at det finnes ulike behandlingsalternativer (ikke-medikamentelle og medikamentelle).

Les veileder for helse- og sykdomsinformasjon

 

 

Innsendelse av skriftlig reklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/lovverket-for-legemiddelreklame/innsendelse-av-skriftlig-reklameInnsendelse av skriftlig reklameAlle som innehar markedsføringstillatelse skal sende en kopi av all reklame, uavhengig av plattform, til Rådet for legemiddelinformasjon. 515Alle MT-innehavere skal sende en kopi av all reklame til Rådet for legemiddelinformasjon.

​Fant du det du lette etter?