​​Slik følger vi opp ulovlig reklame:​​

 1. Vi vurderer om reklamen er i tråd med loven.
 2. Avhengig av alvorlighetsgrad
  1. Påpeker vi at virksomheten/personen har plikt om å rette opp reklamen
  2. eller varsler et vedtak om ulovlig reklame
 3. Mottager har 14 dager på seg til å svare.  
 4. Vi vurderer om det skal fattes vedtak i saken, som også kan innebære at det ilegges tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. Mottager har tre ukers klagefrist. Helse- og omsorgsdepartementet behandler eventuelle klager. Departementets avgjørelse er endelig.
 5. Dersom avgjørelsen ikke følges, kan vi ilegge tvangsmulkt frem til aktøren har rettet seg etter vedtaket og/eller ilegge overtredelsesgebyr.
 6. Vi gir veiledning under hele prosessen.

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på regelverket kan Legemiddelverket ilegge overtredelsesgebyr på opptil 2 G (per juni 2022 utgjør dette 222 954 kroner) for privatpersoner og opptil 15 G (per juni 2022 utgjør dette 1 672 155 kroner) for virksomheter.

Når vi  vurderer overtredelsesgebyr for brudd på reklameregelverket legger vi særlig vekt på om

 • reklamen kan true folkehelse, samfunn og dyr
 • reklamen har en potensiell økonomisk gevinst
 • det dreier seg om gjentatte lovbrudd
 • reklamen retter seg mot barn og unge​

Publisert: 01.07.2022

​Fant du det du lette etter?