​​​​​​​​

 

 

Om tilsynsarbeidethttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/tilsyn-med-legemiddelreklame/om-tilsynsarbeidetOm tilsynsarbeidetLegemiddelverket fører tilsyn med reklame for legemidler. Tilsynsarbeidet omfatter all slags legemiddelreklame – skriftlig og muntlig – uavhengig av form, kanal og sted.514Legemiddelverket fører tilsyn med all slags legemiddelreklame – skriftlig og muntlig.
Rapporter fra muntlige reklametilsynhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/tilsyn-med-legemiddelreklame/tilsynsrapporterRapporter fra muntlige reklametilsynLegemiddelverkets tilsynsaktivitet med industriens markedsføring av legemidler har stor allmenn interesse, og vi vil derfor offentliggjøre tilsynsrapporter på nettsidene våre. 895
Vedtak om brudd på reklameregelverkethttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/tilsyn-med-legemiddelreklame/vedtakVedtak om brudd på reklameregelverketBrudd på regelverket kan føre til overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. På denne siden publiseres vedtak som følge av slike brudd. 894Brudd på regelverket kan føre til overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. Se oversikt over aktuelle vedtak.

​Fant du det du lette etter?