Abstrakt til kongresser som referanse i legemiddelreklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/bruk-av-abstrakt-til-kongresser-som-referanse-i-legemiddelreklameAbstrakt til kongresser som referanse i legemiddelreklameKongressabstrakts og posterpresentasjoner er ikke vitenskapelig akseptert som referanse for påstander i legemiddelreklame. Årsaken er at disse dokumentene ikke er «fagfelle vurdert». 1437Slike dokumenter er ikke vitenskapelig akseptert som referanse for påstander i legemiddelreklame.
Bannerannonser i nettaviserhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/veiledning-vedrorende-bannerannonser-i-nettaviserBannerannonser i nettaviserDet er tillatt å reklamere for reseptpliktige legemidler på nettsider som er beregnet for helsepersonell, for eksempel dagensmedisin.no. Reklamen skal alltid være balansert med hensyn til nytte og risiko. Dette gjelder på alle nivåer (synsfelt/klikk). 519Det er tillatt å reklamere for reseptpliktige legemidler på nettsider som er beregnet for helsepersonell.
H-resept - anbefalt informasjon i legemiddelreklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/h-resept-anbefalt-informasjon-i-legemiddelreklameH-resept - anbefalt informasjon i legemiddelreklameDet er ikke et krav i henhold til regelverket at et legemiddelfirma må informere om finansiering over helseforetakene (inkludert H resept), i reklame for sine legemidler. 1438
Helse- og sykdomsinformasjon - veiledning for legemiddelindustrienhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/helse-og-sykdomsinformasjon-i-reklamesammenheng-veiledning-for-industrienHelse- og sykdomsinformasjon - veiledning for legemiddelindustrienReklamebestemmelsene i legemiddelforskriften gir føringer for hva slags helse- og sykdomsinformasjon legemiddelindustrien kan gi til allmennheten og helsepersonell uten forskrivningsrett. 900
Nettapotek og informasjon om reseptpliktige legemidlerhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/nettapotek-og-informasjon-om-reseptpliktige-legemidlerNettapotek og informasjon om reseptpliktige legemidlerRegistrerte nettapotek i Norge kan selge og levere reseptpliktige legemidler til kunder i hele landet. Nettapotekene må på samme måte som fysiske apotek, forholde seg til reklame-regelverket i Legemiddelforskriften kapittel 13. 518Nettapotekene må forholde seg til reklame-regelverket på samme måte som fysiske apotek.
P-piller og reklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/riktig-reklame-for-tryggere-bruk-av-p-pillerP-piller og reklameLegemiddelverket ønsker at legemiddelfirmaenes markedsføring skal bidra til tryggere bruk av p-piller, og ønsker en bevisstgjøring rundt positive og negative sider ved bruken.516
Plassering av Felleskatalogtekst ved legemiddelannonser i tidsskrifterhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/plassering-av-felleskatalogtekst-ved-legemiddelannonser-i-tidsskrifterPlassering av Felleskatalogtekst ved legemiddelannonser i tidsskrifterViktige opplysninger som blant annet indikasjon og bivirkninger skal inngå i reklame for legemidler. Det er derfor vanlig å inkludere Felleskatalogteksten (FK-tekst) i annonsen. 903
Reklame for legemidler på internetthttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/reklame-for-legemidler-pa-internettReklame for legemidler på internettLegemiddelforskriftens regler om reklame gjelder også markedsføring av legemidler på internett. 899Krav til utforming av nettsider og krav til innsending av oversikt over nettsider.
Reminder-annonserhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/regler-for-innhold-i-reminder-annonserReminder-annonserEn «reminder» skal kun være en påminnelse til forskriver om at et legemiddel finnes.521
Svart trekanthttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/svart-trekant-i-reklameSvart trekantDersom et legemiddel har en svart trekant i preparatomtalen og pakningsvedlegget, skal reklamemateriellet påføres den samme svarte trekanten. Hensikten er å vise at det er behov for særskilt bivirkningsrapportering. 522Reklamemateriell skal påføres svart trekant dersom den finnes i preparatomtalen og pakningsvedlegget.
TV- og videoreklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/veiledning-for-utforming-av-tv-og-videoreklameTV- og videoreklameReklame for legemidler til allmennheten er bare tillatt for reseptfrie legemidler. TV- og videoreklame for reseptfrie legemidler må oppfylle kravene i legemiddelforskriften for å sikre balansert informasjon. Regelverket gjelder for alle medieplattformer.520Presisering av at regelverket også gjelder disse mediene.
Teknisk administrering av legemidler - veiledninghttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/veiledning-for-teknisk-administrering-av-legemidler-med-hensyn-til-reklamebestemmelseneTeknisk administrering av legemidler - veiledningPakningsvedlegget er hovedkilden til informasjon for allmennheten om legemidler og administrering av disse. Reklamebestemmelsene i legemiddelforskriften omfatter ikke pakningsvedlegget som godkjennes ved utstedelse av markedsføringstillatelse. 901Regnes ikke som reklame dersom veiledningen kun demonstrerer innholdet i pakningsvedlegget.
Unntaksbestemmelsen vedrørende reklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/unntaksbestemmelsen-vedrorende-reklameUnntaksbestemmelsen vedrørende reklameHelse- og omsorgsdepartementet opphevet unntaksbestemmelsen § 13-12 i legemiddelforskriften 16. november 2014. Etter denne dato har det ikke vært mulig å søke om unntak fra reklamebestemmelsene i legemiddelforskriften.1441Det er ikke lenger mulig å søke om unntak fra reklamebestemmelsene i legemiddelforskriften.
Utforming i samsvar med preparatomtalehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/legemiddelreklame-i-samsvar-med-godkjent-preparatomtale-spcUtforming i samsvar med preparatomtaleForskrift om legemidler sier at all reklame skal være i overensstemmelse med den spesielle preparatomtalen (SPC) som er godkjent av Statens legemiddelverk. Dette samsvarer med artikkel 87, punkt 2 i EU-direktivet om humanmedisinske legemidler. 513Presisering av regelverket, blant annet når det gjelder sammenliknende reklame og sitater som utledes av SPC.

​Fant du det du lette etter?