Bannerannonser i nettaviserhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/veiledning-vedrorende-bannerannonser-i-nettaviserBannerannonser i nettaviserDet er tillatt å reklamere for reseptpliktige legemidler på nettsider som er beregnet for helsepersonell, for eksempel dagensmedisin.no. Reklamen skal alltid være balansert med hensyn til nytte og risiko. Dette gjelder på alle nivåer (synsfelt/klikk). 519Det er tillatt å reklamere for reseptpliktige legemidler på nettsider som er beregnet for helsepersonell.
Helse- og sykdomsinformasjon fra legemiddelindustrien - veiledninghttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledning-for-helse-og-sykdomsinformasjon-fra-legemiddelindustrienHelse- og sykdomsinformasjon fra legemiddelindustrien - veiledningFølgende veiledning skal følges: 900
Kontakt mellom vaksine-/legemiddelprodusenter og havbruksnæringen - veiledninghttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/kontakt-mellom-vaksine-legemiddelprodusenter-og-havbruksneringen-veiledningKontakt mellom vaksine-/legemiddelprodusenter og havbruksnæringen - veiledningVeiledningen avklarer hvilke aktiviteter overfor oppdrettsnæringen som omfattes av reklamebestemmelsene i legemiddelforskriften. Den er utarbeidet etter innspill fra Akvaveterinærforeningen, Mattilsynet og LMI. 1388Veiledningen avklarer hvilke aktiviteter overfor oppdrettsnæringen som omfattes av reklamebestemmelsene.
Nettapotek og informasjon om reseptpliktige legemidlerhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/nettapotek-og-informasjon-om-reseptpliktige-legemidlerNettapotek og informasjon om reseptpliktige legemidlerRegistrerte nettapotek i Norge kan selge og levere reseptpliktige legemidler til kunder i hele landet. Nettapotekene må på samme måte som fysiske apotek, forholde seg til reklame-regelverket i Legemiddelforskriften kapittel 13. 518Nettapotekene må forholde seg til reklame-regelverket på samme måte som fysiske apotek.
P-piller og reklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/riktig-reklame-for-tryggere-bruk-av-p-pillerP-piller og reklameLegemiddelverket ønsker at legemiddelfirmaenes markedsføring skal bidra til tryggere bruk av p-piller, og ønsker en bevisstgjøring rundt positive og negative sider ved bruken.516
Plassering av Felleskatalogtekst ved legemiddelannonser i tidsskrifterhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/plassering-av-felleskatalogtekst-ved-legemiddelannonser-i-tidsskrifterPlassering av Felleskatalogtekst ved legemiddelannonser i tidsskrifterViktige opplysninger som blant annet indikasjon og bivirkninger skal inngå i reklame for legemidler. Det er derfor vanlig å inkludere Felleskatalogteksten (FK-tekst) i annonsen. 903
Reklame for legemidler på internetthttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/reklame-for-legemidler-pa-internettReklame for legemidler på internettLegemiddelforskriftens regler om reklame gjelder også markedsføring av legemidler på internett. 899Krav til utforming av nettsider og krav til innsending av oversikt over nettsider.
Reminder-annonserhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/regler-for-innhold-i-reminder-annonserReminder-annonserEn «reminder» skal kun være en påminnelse til forskriver om at et legemiddel finnes.521
Svart trekanthttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/svart-trekant-i-reklameSvart trekantDersom et legemiddel har en svart trekant i preparatomtalen og pakningsvedlegget, skal reklamemateriellet påføres den samme svarte trekanten. Hensikten er å vise at det er behov for særskilt bivirkningsrapportering. 522Reklamemateriell skal påføres svart trekant dersom den finnes i preparatomtalen og pakningsvedlegget.
TV- og videoreklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/veiledning-for-utforming-av-tv-og-videoreklameTV- og videoreklameReklame for legemidler til allmennheten er bare tillatt for reseptfrie legemidler. TV- og videoreklame for reseptfrie legemidler må oppfylle kravene i legemiddelforskriften for å sikre balansert informasjon. Regelverket gjelder for alle medieplattformer.520Presisering av at regelverket også gjelder disse mediene.
Utforming i samsvar med preparatomtalehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklame/legemiddelreklame-i-samsvar-med-godkjent-preparatomtale-spcUtforming i samsvar med preparatomtaleForskrift om legemidler sier at all reklame skal være i overensstemmelse med den spesielle preparatomtalen (SPC) som er godkjent av Statens legemiddelverk. Dette samsvarer med artikkel 87, punkt 2 i EU-direktivet om humanmedisinske legemidler. 513Presisering av regelverket, blant annet når det gjelder sammenliknende reklame og sitater som utledes av SPC.
Veiledning for teknisk administrering av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledning-for-teknisk-administrering-av-legemidlerVeiledning for teknisk administrering av legemidlerPakningsvedlegget er hovedkilden til informasjon for allmennheten om legemidler og administrering av disse. Reklamebestemmelsene i legemiddelforskriften omfatter ikke pakningsvedlegget som godkjennes ved utstedelse av markedsføringstillatelse. 901Regnes ikke som reklame dersom veiledningen kun demonstrerer innholdet i pakningsvedlegget.