​Denne bestemmelsen omfatter også sitater fra medisinske tidsskrifter eller vitenskapelige arbeider, som inngår i reklame til helsepersonell.

Direktivet forbyr bruk av utsagn i reklame for et legemiddel, som er i uoverensstemmelse med opplysningene i SPC, men det er ikke i strid med direktivet å benytte utsagn som ikke inngår i SPC eller er utledet /kommer fra SPC dersom disse utsagn supplerer opplysningene i godkjent SPC ved at de:

a) bekrefter eller presiserer disse opplysningene
b) er forenlige med SPC
c) ikke forvrenger eller forvansker opplysningene i godkjent SPC

For sammenliknende reklame gjelder det samme, dvs. at ytterligere dokumentasjon av legemidlets egenskaper kun kan skje med henvisning til vitenskapelige arbeider som supplerer det som allerede står i SPC.
 
Dette innebærer at informasjon hentet fra medisinske tidsskrift eller annet vitenskapelig arbeid ikke kan benyttes fritt i reklame for legemidler.

Publisert: 29.06.2016

​Fant du det du lette etter?