​Lovverk: Legemiddelforskriften, §13-7.

Legemiddelforskriften § 13-7 sier noe om hvilke krav som stilles til reklame for reseptpliktige legemidler til helsepersonell. Forskriften krever at reklamen skal inneholde en rekke opplysninger for å være fyllestgjørende og balansert med hensyn til nytte og risiko.

Alternativt kan reklamen formidles som en påminnelsesreklame (”reminder”), og skal da bare inneholde legemidlets navn og generisk navn på virkestoff samt markedsførers navn.

Ikke bilder

En "reminder" skal ikke inneholde bilder eller tekst utover det som følger av legemiddelforskriften, men kun de tre elementene som er nevnt over. Det vil si at den som markedsfører ikke kan legge til ytterligere tekst eller bilde for å fremheve spesifikke egenskaper ved et produkt. Slik tilleggsinformasjon vil føre til at "reminderen" ikke vil være balansert, og at den dermed ikke oppfyller vilkårene i legemiddelforskriften § 13-7.

Rådet for legemiddelinformasjon har behandlet en sak der Legemiddelverket påklaget MSDs «reminder»-annonser for Aerius og Nasonex. Les om Rådets behandling av saken.

Publisert: 29.06.2016

​Fant du det du lette etter?