​Noen nettsteder har en åpningsside som kun er egnet for helsepersonell. Dette anses som markedsføring i strid med legemiddelforskriften, da det er ulike krav til reklame rettet mot allmennhet og helsepersonell.

Minstekrav for en nettside:

  • Åpningsside med informasjon som er tillatt både for allmennhet og helsepersonell – det optimale vil her være en nøytral side med generell firmainformasjon.
  • Klart skille (gjerne i form av «fliker» eller «faner») mellom sider for allmennhet og sider for helsepersonell.

Videre er det ønskelig at nettstedet skal vise en advarsel som klart markerer overgangen fra sider som også er beregnet for allmennhet til rene helsepersonellsider. En advarsel som for eksempel ”Disse sidene er beregnet for helsepersonell, vil du gå videre?” bør benyttes.

For øvrig er det Legemiddelverkets ønske at det skal fremgå av åpningssiden hvilke nettsider det aktuelle legemiddelfirma har interesser i, gjerne med lenke.

Sende inn oversikt over internettsider

To ganger i året må legemiddelfirmaene sende en oversikt over egne internettsider samt nettsider som firmaene støtter, til Rådet for legemiddelinformasjon.

Vi presiserer at innsendelse av internettsider til Rådet gjelder alle former for markedsføring på internett, også sosiale medier som for eksempel Facebook.


Publisert: 08.09.2016

​Fant du det du lette etter?