​​​​​​Botoxlegemidler (Alluzlence, Azzalure, Bocuture, Botox, Dysport, Vistabel, Xeomin) er reseptpliktige legemidler. Det er ulovlig å reklamere for legemidler som er reseptpliktige og rettet mot allmennheten. Dette gjelder også virkestoffnavnet (botulinum toxin) og forkortelser som for eksempel BTX. 

Definisjon på reklame

Reklame er enhver form for oppsøkende informasjonsvirksomhet, kampanjer, holdningspåvirkning og andre tiltak som har til hensikt å fremme forskrivning, utlevering, salg eller bruk av legemidler til mennesker og dyr.

Dette gjelder for alle flater som for eksempel nettsider, brosjyrer og sosiale medier (Tik Tok, Instagram, Facebook osv.)

Reklame for reseptpliktige legemidler – ikke tillat til allmenheten

 • Botox-legemidler er reseptpliktige legemidler. Det er ikke tillatt å reklamere for reseptpliktige legemidler til allmenheten.
 • Gjeldende lovverk: Legemiddelforskriften § 13-4, bokstav a: Det er forbudt med reklame til allmennheten for legemidler som er reseptpliktige.
 • Selv om Botox og tilsvarende reseptpliktige legemidler er lovlig å bruke i kosmetiske behandlinger, er det ikke tillatt å reklamere for legemidlene.

Følgende er tillatt – rettet mot allmennheten:

Gjeldende lovverk: Legemiddelforskriften § 13-2, bokstav e og f:

 • Salgskataloger og prislister, forutsatt at de ikke inneholder noen påstander om legemidlet.
 • Opplysninger om helse eller sykdom for mennesker og dyr, forutsatt at det hverken direkte eller indirekte kobles med omtale av ett eller flere legemidler.

Helse- og sykdomsinformasjon i reklamesammenheng

Reklamebestemmelsene i legemiddelforskriften gir føringer for hva slags helse- og sykdomsinformasjon som kan gis til allmennheten og helsepersonell uten forskrivningsrett.

Les mer i veiledning for helse- og sykdomsinformasjon

Oppsummering

I praksis betyr dette at det ikke er lov med noen form for reklame for Botox-legemidler som retter seg til allmennheten. Det er tillatt å ha sykdom- og helseinformasjon, og som en del av dette kan man nevne ulike behandlinger inkludert legemidler. I sykdoms- og helseinformasjon kan man ikke omtale enkeltlegemidler. Dersom man omtaler legemidler, skal dette gjøres på overordnet nivå, det vil si ATC-nivå 1 eller 2.

For Botox-legemidler betyr det at man ikke kan skriv om botulinumtoksin, botox eller BTX, men bare kan omtale legemiddelgruppen på overordnet nivå  som  “muskelrelakserende midler".

Klinikker, influensere og andre aktører kan ikke:

 • Ha reklame for Botox-legemidler på nettsider, i sosiale medier (Facebook, Instagram, Tik Tok med mer) eller i annet markedsføringsføringsmateriell.
 • Omtale reseptpliktige legemidler de bruker i behandlingen ved navn eller bilde.

Det er lov å omtale reseptpliktige legemidler i prislisten, men prislisten kan ikke brukes som reklame. Det er også tillat med helse- og sykdomsinformasjon, men den må være i tråd med veileder for helse- og sykdomsinformasjon.

 • Dette betyr for eksempel at en kosmetisk sykepleier ikke kan publisere en Tik Tok-video der man selv eller andre får injisert Botox.
 • Det er ikke lov å bruke reklame for reseptpliktige legemidler i reklame for å skaffe pasienter til klinikken.

Overvåker og fører tilsyn

Legemiddelverket overvåker og fører tilsyn med reklame/markedsføring for legemidler. Vi kan ilegge overtredelsesgebyr på opptil 2G for privatpersoner (per juni 2022 utgjør dette 222 954 kroner) og 15G for virksomheter (per juni 2022 utgjør dette 1 672 155 kroner).

Regelverket for legemiddelreklame (legemiddelforskriften) innbefatter blant annet:

 • Det er ulovlig å  reklamere for reseptpliktige legemidler til allmenheten. Forbudet gjelder reseptpliktige legemidler til både mennesker og dyr.
 • I reklame til allmennheten er det ulovlig å omtale alvorlige sykdommer.

Legemiddelverket ønsker tips om ulovlig reklame/markedsføring for legemidler​

Publisert: 01.07.2022

​Fant du det du lette etter?