​​​​​​​​​​​​​​​Botox-legemidler (Alluzlence, Azzalure, Bocuture, Botox, Dysport, Vistabel, Xeomin) er reseptpliktige legemidler. Det er ulovlig å reklamere for legemidler som er reseptpliktige og rettet mot allmennheten. Dette gjelder også virkestoffnavnet (botulinum toxin), forkortelser som for eksempel BTX og omskrivninger av ordet (for eksempel medisinske injeksjoner, medisinsk rynkebehandling).

Informasjon om og reklame for legemidler reguleres av følgende lover: 

Definisjon på reklame

Reklame er enhver form for oppsøkende informasjonsvirksomhet, kampanjer, holdningspåvirkning og andre tiltak som har til hensikt å fremme forskrivning, utlevering, salg eller bruk av legemidler til mennesker og dyr.

Dette gjelder for alle flater som for eksempel nettsider, brosjyrer og sosiale medier (Tik Tok, Instagram, Facebook osv.)

Reklame for reseptpliktige legemidler – ikke tillat til allmenheten

 • Botox-legemidler er reseptpliktige legemidler. Det er ikke tillatt å reklamere for reseptpliktige legemidler til allmenheten.
 • Gjeldende lovverk: Legemiddelforskriften § 13-4, bokstav a: Det er forbudt med reklame til allmennheten for legemidler som er reseptpliktige.
 • Selv om Botox og tilsvarende reseptpliktige legemidler er lovlig å bruke i kosmetiske behandlinger, migrenebehandling og hyperhidrose, er det ikke tillatt å reklamere for legemidlene.

Følgende er tillatt – rettet mot allmennheten:

Gjeldende lovverk: Legemiddelforskriften § 13-2, bokstav e og f:

 • ​​Opplysninger om helse eller sykdom for mennesker og dyr, forutsatt at det hverken direkte eller indirekte kobles med omtale av ett eller flere legemidler. Sykdoms- og helseinformasjon kan for eksempel ikke knyttes direkte eller indirekte til opplysninger om et reseptpliktig legemiddel i en prisliste eller et pakningsvedlegg.​​

 • Prislister, forutsatt at de ikke inneholder noen påstander om legemidlet. 
  Eksempel på prisliste:
  Azzalure, 125 Speywood-enheter/2 ampuller            1759,-
  Botox, 50 enheter                                                            1363,-
  Botox, 100 enheter                                                          2100,-
  Dysport, 300 enheter/1 hetteglass                              1605,-

Helse- og sykdomsinformasjon i reklamesammenheng

Reklamebestemmelsene i legemiddelforskriften gir føringer for hva slags helse- og sykdomsinformasjon som kan gis til allmennheten og helsepersonell uten forskrivningsrett.

Les mer i veiledning for helse- og sykdomsinformasjon

Oppsummering

I praksis betyr dette at det ikke er lov med noen form for reklame for Botox-legemidler som retter seg til allmennheten. ​

Klinikker, influensere og andre aktører kan ikke:

 • Ha reklame for Botox-legemidler på nettsider, i sosiale medier (Facebook, Instagram, Tik Tok osv.) eller i annet markedsføringsmateriell.
 • Omtale reseptpliktige legemidler de bruker i behandlingen ved navn eller bilde.
 • Dette betyr for eksempel at en kosmetisk sykepleier ikke kan publisere en Tik Tok-video der man selv eller andre får injisert Botox.​
 • Det er lov å omtale reseptpliktige legemidler i prislisten, men prislisten kan ikke brukes som reklame. ​​

Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr 

Legemiddelverket overvåker og fører tilsyn med reklame/markedsføring for legemidler. Ved brudd på reklamereglene kan vi ilegge overtredelsesgebyr på opptil 2G for privatpersoner (per juni 2022 utgjør dette 222 954 kroner) og 15G for virksomheter (per juni 2022 utgjør dette 1 672 155 kroner).​

Legemiddelverket ønsker tips om ulovlig reklame/markedsføring for legemidler​

Oppdatert: 18.10.2022

Publisert: 01.07.2022

​Fant du det du lette etter?