Abstrakt til kongresser som referanse i legemiddelreklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-og-rad-for-legemiddelreklame/veiledninger-for-legemiddelreklame/bruk-av-abstrakt-til-kongresser-som-referanse-i-legemiddelreklameAbstrakt til kongresser som referanse i legemiddelreklameKongressabstrakts og posterpresentasjoner er ikke vitenskapelig akseptert som referanse for påstander i legemiddelreklame. Årsaken er at disse dokumentene ikke er «fagfelle vurdert». 1437Slike dokumenter er ikke vitenskapelig akseptert som referanse for påstander i legemiddelreklame.
H-resept - anbefalt informasjon i legemiddelreklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-og-rad-for-legemiddelreklame/veiledninger-for-legemiddelreklame/h-resept-anbefalt-informasjon-i-legemiddelreklameH-resept - anbefalt informasjon i legemiddelreklameDet er ikke et krav i henhold til regelverket at et legemiddelfirma må informere om finansiering over helseforetakene (inkludert H-resept), i reklame for sine legemidler. 1438
Helse- og sykdomsinformasjon - veiledning for legemiddelindustrienhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-og-rad-for-legemiddelreklame/veiledninger-for-legemiddelreklame/helse-og-sykdomsinformasjon-i-reklamesammenheng-Helse- og sykdomsinformasjon - veiledning for legemiddelindustrienReklamebestemmelsene i legemiddelforskriften gir føringer for hva slags helse- og sykdomsinformasjon som kan gis til allmennheten og helsepersonell uten forskrivningsrett. 900
Instruksjonsvideoer i Felleskatalogenhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-og-rad-for-legemiddelreklame/veiledninger-for-legemiddelreklame/instruksjonsvideoer-i-felleskatalogenInstruksjonsvideoer i FelleskatalogenInstruksjonsvideoer rettet mot pasienter som publiseres i Felleskatalogen må følge gitte retningslinjer.3715Instruksjonsvideoer rettet mot pasienter som publiseres i Felleskatalogen må følge gitte retningslinjer.
Nettapotek og informasjon om reseptpliktige legemidlerhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-og-rad-for-legemiddelreklame/veiledninger-for-legemiddelreklame/nettapotek-og-informasjon-om-reseptpliktige-legemidlerNettapotek og informasjon om reseptpliktige legemidlerRegistrerte nettapotek i Norge kan selge og levere reseptpliktige legemidler til kunder i hele landet. Nettapotekene må på samme måte som fysiske apotek, forholde seg til reklame-regelverket i Legemiddelforskriften kapittel 13. 518Nettapotekene må forholde seg til reklame-regelverket på samme måte som fysiske apotek.
P-piller og reklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-og-rad-for-legemiddelreklame/veiledninger-for-legemiddelreklame/riktig-reklame-for-tryggere-bruk-av-p-pillerP-piller og reklameLegemiddelverket ønsker at legemiddelfirmaenes markedsføring skal bidra til tryggere bruk av p-piller, og ønsker en bevisstgjøring rundt positive og negative sider ved bruken.516
Svart trekanthttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-og-rad-for-legemiddelreklame/veiledninger-for-legemiddelreklame/svart-trekant-i-reklameSvart trekantDersom et legemiddel har en svart trekant i preparatomtalen og pakningsvedlegget, skal reklamemateriellet påføres den samme svarte trekanten. Hensikten er å vise at det er behov for særskilt bivirkningsrapportering. 522Reklamemateriell skal påføres svart trekant dersom den finnes i preparatomtalen og pakningsvedlegget.
TV- og videoreklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-og-rad-for-legemiddelreklame/veiledninger-for-legemiddelreklame/veiledning-for-utforming-av-tv-og-videoreklameTV- og videoreklameReklame for legemidler til allmennheten er bare tillatt for reseptfrie legemidler. TV- og videoreklame for reseptfrie legemidler må oppfylle kravene i legemiddelforskriften for å sikre balansert informasjon. Regelverket gjelder for alle medieplattformer.520Presisering av at regelverket også gjelder disse mediene.
Teknisk administrering av legemidler - veiledninghttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-og-rad-for-legemiddelreklame/veiledninger-for-legemiddelreklame/veiledning-for-teknisk-administrering-av-legemidler-med-hensyn-til-reklamebestemmelseneTeknisk administrering av legemidler - veiledningPakningsvedlegget er hovedkilden til informasjon for allmennheten om legemidler og administrering av disse. Reklamebestemmelsene i legemiddelforskriften omfatter ikke pakningsvedlegget som godkjennes ved utstedelse av markedsføringstillatelse. 901Regnes ikke som reklame dersom veiledningen kun demonstrerer innholdet i pakningsvedlegget.
Unntaksbestemmelsen vedrørende reklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-og-rad-for-legemiddelreklame/veiledninger-for-legemiddelreklame/unntaksbestemmelsen-vedrorende-reklameUnntaksbestemmelsen vedrørende reklameHelse- og omsorgsdepartementet opphevet unntaksbestemmelsen § 13-12 i legemiddelforskriften 16. november 2014. Etter denne dato har det ikke vært mulig å søke om unntak fra reklamebestemmelsene i legemiddelforskriften.1441Det er ikke lenger mulig å søke om unntak fra reklamebestemmelsene i legemiddelforskriften.
Veileder for apotek som tilbyr vaksinasjonhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veileder-for-apotek-som-tilbyr-vaksinasjonVeileder for apotek som tilbyr vaksinasjonOversikt over reklame-regelverket for reseptpliktige legemidler.3706Oversikt over reklame-regelverket for reseptpliktige legemidler.
Veileder for klinikker som tilbyr behandling med botulinumtoksin type Ahttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-og-rad-for-legemiddelreklame/veiledninger-for-legemiddelreklame/veileder-for-klinikker-som-tilbyr-behandling-med-botulinumtoksin-type-aVeileder for klinikker som tilbyr behandling med botulinumtoksin type AOversikt over reklame-regelverket for reseptpliktige legemidler.3734

​Fant du det du lette etter?