​Legemiddelverket har derfor i samarbeid med aktuelle aktører i legemiddelindustrien kommet frem til en tekst som skal være med i all markedsføring av p-piller:

Alle p-piller av kombinasjonstypen gir en liten økning i risiko for blodpropp, og noen kvinner bør velge annen prevensjon.​

Grundig vurdering av alle som skal begynne med p-piller, informasjon om bivirkninger og risikofaktorer, samt rask oppfølging ved mistanke om blodpropp er viktig. ​

P-piller gir økt risiko for blodpropp. Faren for blodpropp er størst de første 6–12 månedene etter at man begynner med p-piller. Det er svært viktig at helsevesenet tar på alvor kvinner som bruker p-piller og som får plager som tyder på blodpropp. Det vil si:

  • Når en kvinne vurderer om hun vil begynne med p-piller, må hun få lettforståelig og balansert informasjon om nytte og risiko.
  • Det er viktig å vurdere annen prevensjon enn p-piller hos kvinner med økt risiko for bivirkninger.
  • Helsepersonell må forsikre seg om at kvinnene er klar over symptomene på blodpropp, slik at de vet når de skal kontakte lege.

Publisert: 29.06.2016

​Fant du det du lette etter?