• Informasjonen i reklamen skal være enkel å oppfatte og forstå.
  • De opplysningene som legemiddelforskriften krever skal være med i reklamen, skal formidles på en tydelig måte. Spesielle utfordringer knyttet til formatet (lyd/bilde) endrer ikke dette. Det holder ikke å vise til andre informasjonskilder (eks. nettsider).
  • Reklamen skal være balansert med hensyn til legemidlets nytte og risiko.
  • Reklamen skal etter legemiddelforskriften ikke gi et misvisende eller overdrevet bilde av legemidlets egenskaper og medisinske effekt. Dette betyr blant annet at reklamen ikke skal normalisere legemiddelbruk som en del av en aktiv livsstil, eller vise overdrevne og umiddelbare virkninger («før og etter»-bilder).
  • Reklamen skal ikke fremme uhensiktsmessig eller feil bruk av legemidlet.

Da forbudet mot TV-reklame for reseptfrie legemidler ble opphevet 01.01.16 fikk Legemiddelverket tilsendt reklamefilmer fra LMIs OTC-utvalg for en generell vurdering.

Se våre generelle tilbakemeldinger på filmene​

Publisert: 29.06.2016

​Fant du det du lette etter?