​​​Helse- og omsorgsdepartementet har endret «forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek» slik at det kan settes kortere gyldighet på antibiotikaresepter. Fra 1. januar 2018 anbefaler myndighetene at gyldighetstiden settes til 10 dager.

Vil hindre feilbruk

Norske veterinærer forskriver fortsatt resepter på papir og må selv stemple og angi siste gyldighetsdato på antibiotikaresepter.
- Stempelet gjør det raskt og enkelt for veterinærene å markere gyldigheten på resepten. De fleste resepter på antibiotika er skrevet ut for en infeksjon som skal behandles med en gang. Lang gyldighet på resepten øker risikoen for at antibiotika hentes ut på et senere tidspunkt, og brukes til andre ting enn den var ment for. Med kortere gyldighet reduserer vi tilfellene der antibiotika brukes uten at det er et medisinsk behov, forteller Helene Seljenes Dalum, veterinær ved Legemiddelverket.

Tiltaket skal bidra til å redusere antibiotikabruken i Norge, og er en oppfølging av Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens.

Lytt til veterinæren

Vi bruker for mye antibiotika, og det skaper resistente bakterier. På verdensbasis er dette en av de største helseutfordringene vi står ovenfor.
- Norske veterinærer er allerede flinke til å bidra i arbeidet mot antibiotikaresistens. Det er viktig at dyreeiere lytter til veterinærens anbefalinger når det gjelder antibiotikabruk, forteller Torill Moseng, president i Den norske veterinærforening.

Norske veterinærer har allerede redusert antibiotikabruken til hund og katt med 24 prosent. Kortere gyldighetstid på antibiotikareseptene er et tiltak som kan redusere bruken ytterligere.

Les mer om forsvarlig bruk av antibiotika hos dyr

​Fant du det du lette etter?