Tilfeller av feilmontert innføringshylse på Mirena hormonspiralhttps://legemiddelverket.no/nyheter/tilfeller-av-feilmontert-innforingshylse-pa-mirena-hormonspiralTilfeller av feilmontert innføringshylse på Mirena hormonspiralDet er meldt at innføringshylsen på hormonspiraler av typen Mirena i enkelte tilfeller er montert feil. Dette gjelder et lite antall Mirena med batchnummer TU01BPR.1243
Bivirkningsmeldinger av HPV-vaksine – oppdaterte tall per 31. oktober 2016https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkningsmeldinger-av-hpv-vaksine-oppdaterte-tall-per-31-oktober-2016Bivirkningsmeldinger av HPV-vaksine – oppdaterte tall per 31. oktober 2016Legemiddelverket har frem til 31. oktober 2016 mottatt totalt 703 bivirkningsmeldinger etter at ca. 170 000 jenter har blitt vaksinert med HPV-vaksinen Gardasil. I all hovedsak (91 prosent) betegnes bivirkningene som lite alvorlige.1205
Risiko for postinjeksjonssyndrom med Zypadherahttps://legemiddelverket.no/nyheter/risiko-for-postinjeksjonssyndrom-med-zypadheraRisiko for postinjeksjonssyndrom med ZypadheraPasienter som får depotinjeksjon med Zypadhera (olanzapin) skal observeres i minst tre timer etter at sprøyten er satt på grunn av risiko for alvorlige bivirkninger.1197
Nye viktige råd om psykiatriske bivirkninger ved bruk av apremilast (▼Otezla)https://legemiddelverket.no/nyheter/nye-viktige-rad-om-psykiatriske-bivirkninger-ved-bruk-av-apremilast-otezlaNye viktige råd om psykiatriske bivirkninger ved bruk av apremilast (▼Otezla)På grunn av risiko for psykiatriske bivirkninger anbefales det å gjøre en grundig vurdering av nytte mot risiko hos pasienter som skal starte eller fortsette med behandling med apremilast.1193
Levetiracetam 100 mg/ml mikstur (Keppra og Levetiracetam Amneal) og risiko for overdoseringhttps://legemiddelverket.no/nyheter/levetiracetam-100-mgml-mikstur-keppra-og-levetiracetam-amneal-og-risiko-for-overdoseringLevetiracetam 100 mg/ml mikstur (Keppra og Levetiracetam Amneal) og risiko for overdoseringDet er rapportert flere tilfeller av for høy dosering av levetiracetam mikstur. De fleste av tilfellene var hos barn og skyldtes i hovedsak bruk av uegnet doseringsutstyr eller at omsorgspersonen hadde misforstått hvordan dosen skulle måles opp.1189
▼Blincyto og risiko for pankreatitthttps://legemiddelverket.no/nyheter/blincyto-og-risiko-for-pankreatitt▼Blincyto og risiko for pankreatittDet er kommet nye anbefalinger for oppfølging og behandling av pasienter som bruker ▼Blincyto (blinatumomab). 1147
Bruk av mykofenolat og risiko for fosterskadehttps://legemiddelverket.no/nyheter/bruk-av-mykofenolat-og-risiko-for-fosterskadeBruk av mykofenolat og risiko for fosterskadeLeger som behandler organtransplanterte pasienter er bekymret for at de skal slutte med livsnødvendig behandling på grunn av advarslene om fosterskade i pasientinformasjonen. Vi oppfordrer pasienter til å følge legens råd.1129
Viktig informasjon om reseptfrie halstabletter som inneholder betennelsesdempende legemidlerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/viktig-informasjon-om-reseptfrie-halstabletter-som-inneholder-betennelsesdempende-legemidlerViktig informasjon om reseptfrie halstabletter som inneholder betennelsesdempende legemidlerLegemiddelverket har fått meldinger om alvorlige allergiske reaksjoner ved bruk av Zyx halstabletter. Zyx selges reseptfritt på apotek.1114
Begrensninger i bruk av ▼Zydelig etter resultater fra nye kliniske studier https://legemiddelverket.no/nyheter/begrensninger-i-bruk-av-zydelig-etter-resultater-fra-nye-kliniske-studier-Begrensninger i bruk av ▼Zydelig etter resultater fra nye kliniske studier ▼Zydelig (idelalisib) brukes i behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og residiv follikulært lymfom (FL). Foreløpige resultater fra studier har vist økt antall dødsfall på grunn av infeksjoner. 933
▼Adempas og ny kontraindikasjonhttps://legemiddelverket.no/nyheter/adempas-og-ny-kontraindikasjon▼Adempas og ny kontraindikasjonEn studie med Riociguat hos pasienter med pulmonal hypertensjon assosiert med idiopatiske interstitielle pneumonier (PH-IIP) har vist økt risiko for alvorlige bivirkninger inkludert død. Riociguat er derfor ikke godkjent for pasienter med PH-IIP.934
Risiko for forflytning av Nexplanon implantathttps://legemiddelverket.no/nyheter/risiko-for-forflytning-av-nexplanon-implantatRisiko for forflytning av Nexplanon implantatI sjeldne tilfeller har prevensjonstaver med etonogestrel flyttet på seg.938
Risiko for forveksling mellom to insulinstyrker (Humalog)https://legemiddelverket.no/nyheter/risiko-for-forveksling-mellom-to-insulinstyrker-humalogRisiko for forveksling mellom to insulinstyrker (Humalog)Siden våren 2015 har Humalog KwikPen (insulin lispro) vært tilgjengelig i styrken 200 enheter/ml i ferdigfylt penn. Dette kan medføre risiko for forveksling med Humalog i styrken 100 enheter/ml.937