​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bivirkningsrapporten utarbeides av Legemiddelverket i samarbeid med de fire regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS) og Folkehelseinstituttets avdeling for vaksiner.

På grunn av stort antall bivirkningsmeldinger knyttet til Covid-19 vaksinasjon, har Legemiddelverket fortsatt ubehandlede meldinger fra 2021 og 2022. Alle meldingene for et år må behandles før en årsrapport kan utarbeides. Under pandemien har Legemiddelverket prioritert å saksbehandle meldinger som er alvorlige. Alle de ube​handlede meldingene fra 2021 og 2022 har gjennomgått en prioritering og er klassifisert som lite alvorlige.

 

 

Årsrapport for bivirkninger 2020https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/arsrapporter-bivirkninger/arsrapport-for-bivirkninger-2020Årsrapport for bivirkninger 2020I 2020 mottok Legemiddelverket 5097 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddel produsenter. 32 % av meldingene ble klassifisert som alvorlige. 3654
Årsrapport for bivirkninger 2019https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/arsrapporter-bivirkninger/arsrapport-for-bivirkninger-2019Årsrapport for bivirkninger 2019I 2019 mottok Legemiddelverket 5 083 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. 33 % av meldingene ble klassifisert som alvorlige.3567
Bivirkningsrapport for 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkningsrapport-for-2018Bivirkningsrapport for 2018I 2018 mottok Legemiddelverket 5623 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. 31% av meldingene ble klassifisert som alvorlige.2083
Bivirkningsrapport for 2017 – hva kan vi lære?https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkningsrapport-for-2017-hva-kan-vi-lereBivirkningsrapport for 2017 – hva kan vi lære?I 2017 mottok Legemiddelverket 3724 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. 46% av meldingene ble klassifisert som alvorlige.1748
Bivirkningsrapport for 2016 – hva kan vi lære?https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkningsrapport-for-2016-hva-kan-vi-lereBivirkningsrapport for 2016 – hva kan vi lære?I 2016 mottok Legemiddelverket 3366 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. Halvparten av meldingene ble klassifisert som alvorlige. Antall meldinger fra helsepersonell er stabilt, mens meldinger fra pasienter øker.1334
Bivirkningsrapport for 2015 – hva kan vi lære?https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkningsrapport-for-2015-hva-kan-vi-lereBivirkningsrapport for 2015 – hva kan vi lære?I 2015 mottok Legemiddelverket 3608 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. Halvparten av meldingene var alvorlige. 172
Bivirkningsrapport 2014 - hva kan vi lære?https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkningsrapport-2014-hva-kan-vi-lereBivirkningsrapport 2014 - hva kan vi lære?I 2014 mottok Legemiddelverket 3015 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. Over halvparten (55 %) av meldingene gjaldt alvorlige bivirkninger. 367
Bivirkningsrapport for 2013https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkningsrapport-for-2013Bivirkningsrapport for 2013I 2013 mottok Legemiddelverket 2930 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. Godt over halvparten (64 %) av meldingene gjaldt alvorlige bivirkninger. 368
Bivirkningsrapport for 2012https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkningsrapport-for-2012Bivirkningsrapport for 2012I 2012 mottok Legemiddelverket 2764 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. Dette er 10 prosent flere enn i 2011. Over halvparten (61 %) av meldingene gjaldt alvorlige bivirkninger369
Bivirkningsrapport for 2011https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkningsrapport-for-2011Bivirkningsrapport for 2011I 2011 kom det inn 2494 bivirkningsmeldinger til Statens legemiddelverk. Antall meldte bivirkninger med dødelig utfall er høyere enn foregående år. Samtidig viser tallene en nedgang for dødsfall knyttet til blodfortynnende legemidler.365
Bivirkningsrapport for 2010https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkningsrapport-for-2010Bivirkningsrapport for 2010I 2010 kom det inn 2903 bivirkningsmeldinger. Meldinger knyttet til vaksinering med Pandemrix og den nye meldeordningen for pasienter bidro til det høye tallet. 364
Bivirkningsrapport for 2009https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkningsrapport-for-2009Bivirkningsrapport for 2009Antallet bivirkningsmeldinger i 2009 er rekordhøyt. Til sammen kom det inn 2914 meldinger. Det høye antallet skyldes influensapandemien. Over halvparten av bivirkningsmeldingene ble rapportert som følge av vaksiner.366
Bivirkningsrapport for 2008https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkningsrapport-for-2008Bivirkningsrapport for 2008Antallet bivirkningsmeldinger gikk opp i 2008 etter to år med nedgang. Totalt kom det inn 2184 meldinger, det høyeste antallet noen gang i Norge. Antallet meldinger fra leger har imidlertid gått ned, og Legemiddelverket vurderer tiltak som kan bedre dette371
Årsrapport for bivirkninger 2007https://legemiddelverket.no/nyheter/arsrapport-for-bivirkninger-2007Årsrapport for bivirkninger 2007Antall bivirkningsmeldinger gikk ned i 2007, for andre år på rad. Det totale antall meldinger, 1794, utgjør likevel over 380 meldinger per million innbyggere.370

​Fant du det du lette etter?