Du finner informasjon om bivirkninger for ditt legemiddel ved å lese pakningsvedlegg eller preparatomtale. Dette finner du ved å søke opp legemidlet i Legemiddelsøk eller Felleskatalogen.​

I årlige rapporter oppsummerer vi de viktigste trendene når det gjelder bivirkninger og peker på legemidler der Legemiddelverket mottar mange bivirkningsmeldinger. Se årsrapportene.

For noen nyere vaksiner av spesiell interesse publiserer Legemiddelverket jevnlige bivirkningsoversikter. Dette gjelder i dag HPV-vaksine og Rotarix-vaksine

Legemiddelverket har ikke mulighet til å gi en løpende oversikt over alle innsendte bivirkningsmeldinger for hvert enkelt legemiddel. 

Send inn bivirkningsmelding (for pasienter)

Publisert: 01.06.2017

​Fant du det du lette etter?