​​​​​​​Blodpropper oppstår når blodet levrer seg (koagulerer) i blodbanen. Blodpropper kan oppstå på forskjellige steder som for eksempel i legg, lunge eller hjerne, og har ulike årsaker. Blodpropper er sjeldne hos unge, men risikoen øker betraktelig med alderen. Blant personer over 50 år vil omtrent en av 500 få blodpropp hvert år. Det er en rekke faktorer som bidrar til økt risiko for blodpropp, som arvelige tilstander, enkelte sykdommer, graviditet, overvekt, høyt blodtrykk, røyking, sengeleie etter operasjoner og alvorlig sykdom, samt bruk av enkelte legemidler som for eksempel p-piller med østrogen.

Dette kjennetegner “vanlige” blo​dpropper:

  • Blodpropp i vener (samleårer) opptrer oftest i de dyptsittende venene i et ben eller en arm.
  • Dersom en propp i en vene løsner kan den føres med blodstrømmen til lungene (via hjertet) og gi blodpropp i lungene (lungemboli), noe som kan være en livstruende tilstand.
  • Blodpropp i arterier (pulsårer) utvikles gjerne der åreveggen er skadet av åreforkalkning (aterosklerose).
  • Personer med hjerteflimmer kan få små blodpropper i venstre forkammer i hjertet på grunn av uregelmessig hjerteaksjon. Disse kan føres med blodet til hjernen og gi hjerneslag.

Hva vet vi om de enkelte vaksinene og “vanlige” blodpropper

mRNA-vaksinene Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna)

Det er så langt ikke påvist noen sikker sammenheng med koronavaksinene og risiko for «vanlig» blodpropp. I noen studier, men ikke alle, er det rapportert om flere tilfeller av blodpropp hos de som har fått vaksine. Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) følger derfor dette nøye. Covid-19-infeksjon ser ut til å gi økt risiko for blodpropp.

En stor andel av den voksne befolkningen er nå vaksinert. Siden blodpropp er en relativt vanlig tilstand, vil det ganske ofte oppstå blodpropp i tiden etter vaksinasjon uten at det har sammenheng med vaksinen. 

Helsepersonell oppfordres til å rapportere alle tilfeller av blodpropp som de mistenker kan ha sammenheng med vaksinering.

Virusvektorvaksinene Vaxzevria (AstraZeneca) og COVID-19 Vaccine Janssen

EMA har ført opp «vanlige blodpropper» som en sjelden bivirkning i preparatomtalen for vaksinen fra Janssen. 

EMA har konkludert med at «vanlige blodpropper» er en potensiell risiko ved bruk av vaksinen fra AstraZeneca  – og at dette skal undersøkes videre. I tillegg er blodpropp i hjernens vener ført opp som en bivirkning med ukjent frekvens i preparatomtalen for Vaxzevria. 

Vaxzevria og Covid-19 Vaccine Janssen  brukes ikke i koronavaksinasjonsprogrammet i Norge.​

Koronavaksiner og sjeldne tilfeller med VITT (vaksineindusert trombotisk trombocytopeni)/ TTS (trombose med trombocytopeni-syndrom)

Etter bruk av virusvektorvaksinene fra AstraZeneca og Janssen har man sett blodpropper som ikke ligner på «vanlige blodpropper», men er del av et nytt sykdomsbilde kalt VITT (vaksineindusert trombotisk trombocytopeni) eller TTS (trombose med trombocytopeni-syndrom).

Forskermiljøer i Norge og Tyskland har vist at pasientene med VITT eller TTS etter bruk av de to vektorvaksinene har høye nivåer av antistoffer mot en struktur på blodplatene (PF4). Dette antistoffet bidrar til å aktivere blodplatene sånn at de klumper seg sammen og danner blodpropper. Samtidig bidrar antistoff som er festet til blodplater til at disse blodplatene fjernes fra sirkulasjonen. Hva som setter i gang denne prosessen er fortsatt usikkert.

Kjennetegn ved blodpropper ved VITT/TTS:

  • Blodproppene opptrer ofte på uvanlige steder – ofte i vener som leder blodet fra hjernen (sinusvenetrombose) eller i vener i magen (portvenetrombose).
  • Samtidig har pasienten et lavt antall blodplater (trombocytter) – dette øker risikoen for blødninger.
  • Det er foreløpig ikke mulig å vite hvem som har økt risiko for å utvikle tilstanden

Hva vet vi om de enkelte vaksinene og VITT/TTS

Vaxzevria (AstraZeneca)

Vaxzevria er tatt ut av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge etter anbefaling fra FHI​.​

EMA har konkludert med at det er en sannsynlig sammenheng mellom Vaxzevria og de sjeldne og alvorlige tilfellene med blodpropp med lavt antall blodplater og blødninger. VITT/TTS er ført opp som en alvorlig, svært sjelden bivirkning i produktinformasjonen.

I Norge er det meldt om åtte pasienter med dette sjeldne sykdombildet, fem av disse er døde. Fem av hendelsene i Norge er grundig beskrevet i en studie fra Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) publisert i New England Journal of Medicine. En sjette hendelse er beskrevet i en kasuistikk i Tidsskrift for Den Norske Legeforening.

Forekomsten av VITT/TTS etter AstraZeneca-vaksinen er rapportert til 1 per 100 000 i Europa, mens det i Norge er rapportert om 8 bekreftede tilfeller etter ca. 135 000 vaksinerte. Dette tilsvarer en forekomst på 1 per 17​ 000 vaksinerte i Norge. En studie publisert i New England Journal of Medicine beskriver de første 220 tilfellene med VITT/TTS etter AstraZeneca-vaksinasjon i UK. I denne studien fant man at forekomsten av VITT/TTS blant vaksinerte under 50 år var minst 1 per 50.000 vaksinerte. Totalt døde 22 % av pasientene.

COVID-19 Vaccine Janssen

Covid-19 Vaccine Janssen er ikke en del av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge, men regjeringen valgte å tilby vaksinene utenfor vaksinasjonsprogrammet.

EMA har konkludert med at det er en sannsynlig sammenheng mellom COVID-19 Vaccine Janssen og sjeldne og alvorlige tilfeller med blodpropp i kombinasjon med lavt antall blodplater og blødninger. VITT/TTS er ført opp som en alvorlig, svært sjelden bivirkning i produktomtalen til Janssen-vaksinen, men frekvensen er ukjent.

mRNA-vaksiner

Det er ikke vist noen sammenheng mellom mRNA-vaksinene Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna) og forekomst av VITT/TTS. Dette følges likevel nøye av legemiddelmyndighetene.

Når bør vaksinerte oppsøke helsepersonell?

Alle som har tegn som kan tyde på blodpropp må ta kontakt med helsevesenet for å få en vurdering:

  • Blodpropper i en arm eller et ben fører ofte til hevelse, lette smerter og økt temperatur samt stivhet i muskulaturen.
  • Blodpropper i lungene kan føre til brystsmerter, tungpustenhet og hjertebank.
  • Blodpropp i arterier kan arte seg som hjerteinfarkt eller hjerneslag. Ved mistanke om disse to tilstandene er det viktig å få medisinsk hjelp så hurtig som mulig (ring 113).

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.​

Oppdatert: 21.04.2022

Publisert: 06.05.2021

​Fant du det du lette etter?