​​​Nettstedet "Europeisk database over rapporter om antatte bivirkninger" er en del av EUs politikk om åpenhet rundt systemer for overvåkning av bivirkninger. Informasjonen på nettsidene er oversatt til norsk.
 
På nettstedet kan alle hente ut rapporter over innmeldte bivirkninger, fordelt blant annet på alder, kjønn, bivirkning og hvilket organ som er berørt. Rapportene er hentet fra den europeiske bivirkningsdatabasen EudraVigilance, som inneholder bivirkningsmeldinger fra alle nasjonale myndigheter i EU/EØS, inkludert Norge. Kun alvorlige bivirkninger samles for tiden i Eudravigilance.
 
For sentralt godkjente legemidler gis det tilgang enten via navnet på legemidlet eller navnet på virkestoffet. For ikke-sentralt godkjente legemidler gis det tilgang kun via navnet på virkestoffet.
 

Inkluderer bivirkningsmeldinger fra Norge

Bivirkningsmeldingene fra Norge inngår i den nye databasen, men det er ikke mulig å få oversikter over bare norske bivirkninger.
 
Legemiddelverket samler både alvorlige og ikke-alvorlige bivirkningsmeldinger for alle legemidler som benyttes i Norge i vår nasjonale bivirkningsdatabase.
 

Ikke alt som rapporteres er bivirkninger

Det kan være usikkert om ubehag eller symptomer som oppleves i forbindelse med legemiddelbehandling faktisk er forårsaket av legemidlet. De som bruker den europeiske databasen må derfor huske å lese om bruksbegrensninger (disclaimer) som du finner på nettsiden.
​​

Publisert: 22.06.2016

​Fant du det du lette etter?