​Mange medisiner har bruksområde og doseringsanbefalinger til barn uten at det er gjort studier som dokumenterer effekt og sikkerhet hos barn. Andre medisiner brukes til barn selv om de kun er godkjent for voksne.

Legemiddelverket og de regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS) ønsker flere og bedre rapporter om bivirkninger hos barn. Ved å melde bivirkninger kan du bidra til å bedre kvaliteten på behandlingen og forebygge bivirkninger hos barn.

Mistanke om bivirkning er tilstrekkelig for å melde. Det er ikke krav om at melder må sannsynliggjøre årsakssammenhengen. Det er bedre å melde én gang for mye enn én for lite.

Dette ønskes rapportert

Følgende bivirkninger er meldepliktige uansett alder

 • Nye eller uventede bivirkninger
 • Bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger
 • Dødelige og livstruende bivirkninger

I tillegg ønskes melding om

Hvordan rapportere?

Viktige opplysninger om barnet som bør rapporteres

Alder
Fødselsdato, eller så nøyaktig alder som mulig. For eksempel antall dager for nyfødte barn, dager eller måneder for spedbarn og småbarn, og år eller måneder for barn og unge voksne.
Barnets utvikling
​Informasjon om viktige utviklingsparametre. For eksempel om barnet er prematur, om det har kommet i puberteten eller kognitive og motoriske evner bør meldes om det er relevant til den mistenkte bivirkningen , fordi barns utvikling kan variere og være mer klinisk relevant enn alder.
Har mor og far tatt legemidler?
​Informasjon om foreldres eksponering for legemidler under unnfangelse eller graviditet, samtidig som eksponering av nyfødte/spedbarn for legemidler gjennom amming også er relevant, siden slik eksponering kan føre til bivirkninger hos barnet.


Andre viktige opplysninger som bør rapporteres

 • Barnets navn/initialer
 • Kjønn
 • Vekt og høyde
 • Etnisitet (genetikk)
 • Risikofaktorer eller underliggende sykdom
 • Hvordan det gikk med barnet

Viktige opplysninger om legemiddelet

 • Legemiddelets indikasjon
 • Form og styrke på legemiddelet
 • Entydig produktnavn på mistenkt legemiddel
 • Dosering
 • Start og ev. stoppdato for legemiddelbruk, eventuelt varighet av legemiddelbehandling (dager, måneder, år)
 • Andre samtidige legemidler, eventuelt endringer i perioden da bivirkningen oppstod
 • For biologiske legemidler: batchnummer og handelsnavn.

Viktige opplysninger om bivirkningen(e)

 • Kliniske opplysninger/objektive funn
 • Tidspunkt for når bivirkningen oppstod, dato, eventuelt varighet
 • Behov for intervensjon (dosereduksjon, seponering, behandlingskrevende bivirkning, sykehusinnleggelse)

Bruk meldeskjema

Meldeskjema anbefales – det minner deg om opplysningene vi trenger. Helsepersonell kan sende med journalnotat, epikrise med mer for utfyllende opplysninger.

Kontaktinformasjon ved behov for veiledning

Publisert: 14.06.2016

​Fant du det du lette etter?