​Mange medisiner har bruksområde og doseringsanbefalinger til barn uten at det er gjort studier som dokumenterer effekt og sikkerhet hos barn. Andre medisiner brukes til barn selv om de kun er godkjent for voksne.

Legemiddelverket og de regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS) ønsker flere og bedre rapporter om bivirkninger hos barn. Ved å melde bivirkninger kan du bidra til å bedre kvaliteten på behandlingen og forebygge bivirkninger hos barn.

Mistanke om bivirkning er tilstrekkelig for å melde. Det er ikke krav om at melder må sannsynliggjøre årsakssammenhengen. Det er bedre å melde én gang for mye enn én for lite.

Dette ønskes rapportert

Følgende bivirkninger er meldepliktige uansett alder

 • Nye eller uventede bivirkninger
 • Bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger
 • Dødelige og livstruende bivirkninger

I tillegg ønskes melding om

Hvordan rapportere?

Viktige opplysninger om barnet

 • Navn/Initialer
 • Kjønn
 • Alder (fødselsdato)
 • Vekt
 • Etnisitet (genetikk)
 • Risikofaktorer eller underliggende sykdom
 • Hvordan det gikk med barnet

Viktige opplysninger om bivirkningen

 • Kliniske opplysninger/objektive funn
 • Tidspunkt for når bivirkningen oppstod, dato, eventuelt varighet
 • Behov for intervensjon (dosereduksjon, seponering, behandlingskrevende bivirkning, sykehusinnleggelse)
 • Viktige opplysninger om legemiddel
 • Entydig produktnavn på mistenkt legemiddel
 • Dosering
 • Start og ev. stoppdato for legemiddelbruk, eventuelt varighet av legemiddelbehandling (dager, måneder, år)
 • Andre samtidige legemidler, eventuelt endringer i perioden da bivirkningen oppstod
 • For biologiske legemidler: batchnummer og handelsnavn.

Bruk meldeskjema

Meldeskjema anbefales – det minner deg om opplysningene vi trenger. Helsepersonell kan sende med journalnotat, epikrise med mer for utfyllende opplysninger.

Kontaktinformasjon ved behov for veiledning

Publisert: 14.06.2016

​Fant du det du lette etter?