Biologiske legemidler skiller seg fra andre legemidler ved at de er framstilt av eller er renset fra levende celler eller vev. Dette kan være mikroorganismer (bakterier/virus/sopp), organer eller vev fra planter eller dyr. Måten de produseres på skiller seg derfor fra et tradisjonelt kjemisk legemiddel. Ettersom produksjonen skjer i ulike levende organismer/stammer, kan dette gi opphav til små strukturulikheter i molekylene som legemidlet er bygget opp av. Dersom en bivirkning oppstår er det derfor ekstra viktig å kunne spore nøyaktig hvor og når legemidlet ble produsert.

Eksempler på biologiske legemidler er:

  • Vaksiner
  • Botulinum toksin type A (Botox)
  • Antiserum (motgifter)
  • Monoklonale antistoffer, f. eks. nyere legemidler til behandling av kreftsykdommer
  • Interferoner, f. eks. til behandling av multippel sklerose.

Batch-nummer er viktig i meldinger ved mistanke om bivirkninger

Alle legemiddelpakninger er merket med et batch-nummer. Batch-numrene er en sporbar kode som forteller når og hvor legemidlet ble produsert. Dette er en viktig opplysning for å kunne spore uventede/uønskede hendelser tilbake til riktig produksjon (batch).

Det er viktig at leger eller annet helsepersonell som gir legemidler registrerer batch-nummeret i pasientens journal, eller i meldeskjemaet når man melder en bivirkning. Pasienter som melder en bivirkning selv kan legge inn batch-nummeret i et eget felt i den nettbaserte meldeordningen for pasienter. Det finnes foreløpig ikke elektroniske måter å lese av batch-nummeret fra pakningen på.

Publisert: 14.06.2016

​Fant du det du lette etter?