Hva er bivirkninger?

Bivirkninger er alle uønskede virkninger som legemidler kan ha, også ved feilbruk, misbruk og overdose. Ubehag eller andre symptomer du merker når du tar legemidler kan være bivirkninger, men de kan også være forårsaket av sykdommen din. Noen ganger kan det være vanskelig å avgjøre hva som skyldes sykdommen eller andre forhold og hva som er bivirkninger.

Bivirkninger – hva skal aksepteres?

Hva som skal aksepteres av bivirkninger avhenger av hva du behandles for. Ved mindre alvorlige sykdommer er det ikke akseptabelt med mange eller alvorlige bivirkninger. Hos en pasient som behandles for en alvorlig sykdom må man akseptere flere og mer alvorlige bivirkninger enn for eksempel hos en kvinne som tar p-piller for ikke å bli gravid.

Kontakt lege hvis du får plagsomme bivirkninger.

Får alle som tar legemiddel bivirkninger?

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men det betyr ikke at alle som bruker et legemiddel får bivirkninger. Det er gjerne slik at jo bedre virkningen av et legemiddel er, jo flere og mer alvorlige bivirkninger kan det også ha. Det er vanskelig å forutsi hvem som vil få bivirkninger av et legemiddel. Generelt har eldre pasienter en større risiko for å få bivirkninger enn yngre.

Når et nytt legemiddel blir godkjent, vurderes nytten pasienter kan få av legemidlet opp mot de mulige bivirkningene det kan gi.

Er alle bivirkninger av et legemiddel kjent?

De fleste, men ikke alle bivirkninger av en legemiddel er kjent på godkjenningstidspunktet Årsaken er at legemidlet frem til da bare er prøvd ut under kontrollerte forhold, på mindre grupper pasienter og friske frivillige. Sjeldne bivirkninger kan da være vanskelig å avdekke. Når legemidlet tas i vanlig bruk på et større antall mer ulike pasienter, vil det alltid oppdages nye bivirkninger. Nye og så langt ukjente bivirkninger, kan oppdages så lenge et legemiddel er i bruk.

Hvor ofte forekommer bivirkninger?

Bivirkningene deles inn etter hvor ofte de forekommer. En bivirkning kalles:

  • svært vanlig hvis den forekommer hos mer enn 1 av 10 pasienter
  • vanlig hvis den forekommer hos mer enn 1 av 100 pasienter
  • mindre vanlig hvis den forekommer hos mer enn 1 av 1000 pasienter
  • sjelden hvis den forekommer hos mer enn 1 av 10 000 pasienter
  • svært sjelden hvis den er beskrevet kun i enkelte tilfeller (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter)

Hyppigheten blir normalt bestemt ut fra forekomst i kliniske studier. Det er selvsagt størst risiko for å få de mest vanlige bivirkningene. De sjeldne bivirkningene er ofte mer alvorlige.

Hvordan kan jeg unngå bivirkninger?

Først og fremst er det viktig å bruke legemidlet riktig, det vil si at legens bruksanvisning må følges nøye.

Bruk av flere legemidler samtidig, eller inntak av naturmidler/kosttilskudd sammen med legemidler, kan medføre at både virkninger og bivirkninger forsterkes eller svekkes. Derfor er det viktig at du på forhånd forteller legen om hvilke andre legemidler og naturmidler/kosttilskudd du tar, slik at du kan unngå uheldige kombinasjoner.

Hvorfor er det viktig å lese pakningsvedlegget?

Pakningsvedlegget beskriver bivirkningene som man vet at legemidlet kan gi, og som regel også hvor ofte de forskjellige bivirkningene forekommer. Pakningsvedlegget inneholder også opplysninger om innholdsstoffer, virkemåte, eventuelle forsiktighetsregler, dosering og oppbevaring. Dette er informasjon du bør kjenne til for å bruke og oppbevare legemidlet riktig. Ta derfor vare på pakningsvedlegget mens du bruker legemidlet. Husk likevel alltid å følge bruksanvisningen legen har gitt deg; legen kan ha angitt en annen dosering enn det som står i pakningsvedlegget.

Hva gjør du om du får bivirkninger?

Dersom du får symptomer du tror kan være bivirkninger, bør du kontakte lege eller snakke med en farmasøyt på apoteket. Dette gjelder spesielt om det dreier seg om symptomer/bivirkninger som føles alvorlige, eller som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.

Du og legen må sammen vurdere hvor godt legemidlet virker i forhold til hvor mange og hvor alvorlige bivirkninger det gir, før dere avgjør om du skal fortsette med behandlingen eller ikke.

Hvordan kan du melde bivirkninger?

Du kan melde bivirkninger til Legemiddelverket på et eget meldeskjema for pasienter , eller via lege, tannlege eller farmasøyt som melder inn på eget skjema.

Les mer om meldeordningen for pasienter.​​​​

Oppdatert: 03.12.2018

Publisert: 14.06.2016

​Fant du det du lette etter?