​​Medisinsk cannabis er produkter med innhold av cannabisplante til medisinsk bruk. Både Helsedirektoratet og Legemiddelverket er enige om at det finnes en liten gruppe pasienter som kan ha nytte av lindrende behandling med medisinsk cannabis. Dette kan for eksempel gjelde pasienter med alvorlig kreftsykdom eller pasienter med sterke smerter som ikke får tilstrekkelig lindring av godkjente legemidler.

Strengt regulert for cannabis med over 1 % THC

Spesialister i sykehus kan søke om godkjenningsfritak for medisinsk cannabis som inneholder mer enn 1 % THC (tetrahydrocannabinol). Det er ikke laget noen utfyllende liste over hvilke pasienter som er aktuelle for slik behandling. Det er legen, som etter en samlet vurdering, må begrunne hvorfor denne behandlingen er nødvendig. Myndighetene har god oversikt over bruken siden Legemiddelverket godkjenner bruken i hvert enkelt tilfelle.
Alle leger som har rett til å forskrive legemidler i gruppe A kan søke om godkjenningsfritak for medisinsk cannabis (f.eks CBD-produkter) som inneholder inntil 1 % THC.

Hvilke søknader må legen sende?

Legen må sende søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket (helst via e-resept). Legen må angi dosering og mengde eller tidsrom - og angi om det er første søknad om medisinsk cannabis for den aktuelle pasienten.

Det er ikke lenger nødvendig å søke Helsedirektoratet om forskrivningsrett for forbudt narkotikum.

Hva legger Legemiddelverket vekt på i vurderingen av søknader om godkjenningsfritak for medisinsk cannabis med over 1% THC?

Legen må begrunne hvorfor pasienten ikke kan behandles med et legemiddel som er godkjent i Norge (legemiddelforskriften §2-5). Dette kan for eksempel gjelde pasienter med alvorlig kreftsykdom eller pasienter med sterke smerter som ikke får tilstrekkelig lindring av godkjente legemidler.

Som hovedregel gjelder følgende:

  • Legen har konkludert med at pasienten kan ha nytte av behandling med medisinsk cannabis.
  • Annen behandling (inkludert cannabisrelaterte legemidler som er godkjent i Norge) har ikke gitt tilstrekkelig effekt, er uegnet eller har gitt bivirkninger.

Særlige forhold:

Dersom pasienten allerede har hatt god effekt av medisinsk cannabis, kan legen søke om å fortsatte denne behandlingen, uten at pasienten først må forsøke cannabisprodukter som er godkjent i Norge.

Hvem produserer medisinsk cannabis?

Det nederlandske firmaet «Bedrocan» produserer cannabisrelaterte produkter for medisinsk bruk i samarbeid med cannabisbyrået i det nederlandske helsedirektoratet (Office of Medicinal Cannabis (OMC), Ministerie van Volksgesondheid, Welzin en Sport). Produktene er ikke godkjente legemidler, men inneholder standardiserte mengder av virkestoffene THC og CBD.

Hvordan får norske pasienter medisinsk cannabis?

Når Legemiddelverket har gitt godkjenningsfritak leverer apoteket produktet til pasienten. Grossisten må søke Legemiddelverket om importtillatelse. 

HELFO ga tidligere individuell stønad for bruk av Sativex ved MS. Fra 1. februar 2021 er Sativex brukt ved MS overført til H-resept.

Annen bruk av medisinsk cannabis anses som utprøvende behandling. Slik utprøvende behandling er helseforetakenes ansvar. Helseforetaket (sykehuset) har ansvar for å finansiere slik behandling.


Bruk av cannabis relaterte legemidler:
Veileder for leger fra Helsedirektoratet og Legemiddelverket
 

Oppdatert: 26.04.2022

Publisert: 25.11.2016

​Fant du det du lette etter?