Veilederen innebærer en presisering av rutiner og rammer.

​Medisinsk cannabis er cannabisrelaterte produkter med innhold av cannabisplante til medisinsk bruk. Både Helsedirektoratet og Legemiddelverket er enige om at det finnes en liten gruppe pasienter som kan ha nytte av lindrende behandling med medisinsk cannabis. Dette kan for eksempel gjelde pasienter med alvorlig kreftsykdom eller pasienter med sterke smerter som ikke får tilstrekkelig lindring av godkjente legemidler.

Også tidligere har det vært mulig å tilby behandling med medisinsk cannabis i Norge. Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk utarbeidet i 2016 en veileder som presiserer rutiner og rammer fordi det har vært usikkerhet rundt dette. 

Strengt regulert

Kun spesialister i sykehus kan søke om medisinsk cannabis. Det er ikke laget noen utfyllende liste over hvilke pasienter som er aktuelle for slik behandling. Det er legen, som etter en samlet vurdering, må begrunne hvorfor denne behandlingen er nødvendig. Myndighetene har god oversikt over bruken siden Legemiddelverket godkjenner bruken i hvert enkelt tilfelle.

Hvilke søknader må legen sende?

For å bruke medisinsk cannabis i behandlingen, må legen søke Helsedirektoratet om forskrivningsrett for «ulovlig narkotikum» (vanlig brev) og Statens legemiddelverk om godkjenningsfritak.

For legemidler med cannabidiol (CBD) som inneholder under 1% tetrahydrocannabinol (THC) er det ikke nødvendig for legen å søke om forskrivningsrett.

Hva vektlegges i vurderingen av søknader om rekvireringsrett og godkjenningsfritak?

Legen må begrunne hvorfor pasienten ikke kan behandles med et legemiddel som er godkjent i Norge (legemiddelforskriften §2-5). Dette kan for eksempel gjelde pasienter med alvorlig kreftsykdom eller pasienter med sterke smerter som ikke får tilstrekkelig lindring av godkjente legemidler.

Som hovedregel gjelder følgende:

  • Legen har konkludert med at pasienten kan ha nytte av behandling med medisinsk cannabis.
  • Annen behandling (inkludert godkjente cannabisrelaterte legemidler) har ikke gitt tilstrekkelig effekt, er uegnet eller har gitt bivirkninger.

Særlige forhold:

  • Dersom pasienten allerede har hatt god effekt av medisinsk cannabis, kan legen søke om å fortsatte denne behandlingen, uten at pasienten først må forsøke andre godkjente legemidler.

Hvem produserer medisinsk cannabis?

Det nederlandske firmaet «Bedrocan» produserer cannabisrelaterte produkter for medisinsk bruk i samarbeid med cannabisbyrået i det nederlandske helsedirektoratet (Cannabisbureau, Ministerie van Volksgesondheid, Welzin en Sport). Produktene er ikke godkjente legemidler, men inneholder standardiserte mengder av virkestoffene THC og CBD.

Hvordan får norske pasienter medisinsk cannabis?

Når Helsedirektoratet har innvilget rekvireringsrett og Legemiddelverket har gitt godkjenningsfritak, leverer apoteket produktet til pasienten. Apoteket (eller grossisten) må søke Legemiddelverket om importtillatelse.

Oppdatert: 19.02.2018

Publisert: 25.11.2016

​Fant du det du lette etter?