​Det virker ved å hemme bakterienes oppbygging av cellevegg. Halveringstiden er kort og stoffet har ingen effekt når vevskonsentrasjonen faller under et visst nivå (MIC). Derfor skal fenoksymetylpenicillin inntas flere ganger i døgnet. De nasjonale retningslinjene anbefaler lik dosering fire ganger i døgnet for alle tilstander. Bihulebetennelse og mellomørebetennelse kan behandles med tre doser i døgnet.

Råd til leger

Velg lik dosering fire ganger i døgnet ved alle godkjente indikasjoner. Fenoksymetylpenicillin kan inntas både med og uten mat (3).

To produkter selges i Norge: Apocillin «Actavis» og Weifapenin «Meda». Omtalen i Felleskatalogen anbefaler dosering tre ganger daglig med dobbelt dose om kvelden for begge produktene. Dobbel kveldsdose har ingen medisinsk hensikt og er i strid med nasjonale retningslinjer. Legemiddelverket har bedt produsentene om å endre produktomtalene. Vi har også endret doseringsforslagene i den elektroniske varekatalogen FEST så de er i tråd med de nasjonale retningslinjene. FEST brukes i legenes EPJ og i E-resept.

Helsedirektoratet utga i 2012 «Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten IS-2030». Retningslinjene er kunnskapsbaserte og utviklet i samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin. Kortversjonen er nyttig beslutningsstøtte i en travel hverdag. Begge utgaver kan lastes ned fra Helsedirektoratets nettsider.

Referanser:

1. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten IS-2030. Helsedirektoratet-2012.

2. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten IS-2030BM-kortversjon, Helsedirektoratet – 2012.

3. Riktig bruk av penicillin. Langaas HC, Eriksen AK. Farmatid (Norsk farmasøytisk tidsskrift)/RELIS Midt-Norge – mars 2014.

Publisert: 22.05.2014

​Fant du det du lette etter?