Råd til leger

 • Legg vekt på informasjon om generelle smitteverntiltak, både for å beskytte seg selv og andre
 • Antiviral behandling kan tilbys de som blir syke i tråd med gjeldende preparatomtaler, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Dette er særlig aktuelt for personer i risikogruppene. Behandlingen startes så snart som mulig på mistanke om influensa og helst innen 48 timer. Ikke vent på laboratoriesvar.
 • Behandling kan forkorte sykdomsforløpet, redusere antall innleggelser og redusere dødeligheten.
 • Pasienter som er så syke at de legges inn i sykehus bør alltid vurderes for antivirale legemidler, selv senere i forløpet.
 • Vær oppmerksom på pasienter med pustebesvær og nyreaffeksjon (proteinuri). Disse bør henvises sykehus for nærmere vurdering. 

Risikogrupper

Risikogrupper som bør tilbys antiviral behandling er i hovedsak de samme som anbefales influensavaksine. Antiviral behandling skal skje i tråd med gjeldende preparatomtaler.

Dette er risikogruppene:

 • personer som er 65 år eller eldre 
 • beboere i omsorgsbolig og sykehjem 
 • gravide, særlig i 2. og 3. trimester 
 • voksne og barn med kroniske luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet 
 • voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavtminuttvolum eller pulmonal hypertensjon 
 • voksne og barn med nedsatt forsvar mot infeksjoner 
 • voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2) 
 • voksne og barn med kronisk nyresvikt 
 • voksne og barn med kronisk leversvikt 
 • voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade 
 • voksne og barn med svært alvorlig fedme, det vil si kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

Helsepersonell eller andre som er eksponert for influensa anbefales generelt ikke antiviral profylakse, men bør tilbys behandling snarlig ved symptomer.

Publisert: 10.01.2013

​Fant du det du lette etter?