​​​​Bakgrunnen er rapporter om alvorlige bivirkninger som er meldt til legemiddelmyndighetene i USA (FDA) (1) og Europa (EMA). De fleste bivirkningsmeldingene var knyttet til medisiner som er reseptpliktige eller ikke selges i Norge. Kjente bivirkninger av reseptfrie produkter mot tett nese gjør likevel at Legemiddelverket  fraråder bruk til barn under 2 år.

Tett nese ved forkjølelse skyldes hevelse i slimhinnen. Nesespray og dråper virker ved å få blodårene i slimhinnen til trekke seg sammen. Langvarig bruk kan gi motsatt effekt med kronisk tett nese. Små barn er mer følsomme for virkestoffene og kan få bivirkninger fra hjerte-karsystemet samt uro og søvnproblemer.
 
Slimhinneavsvellende medisiner ved forkjølelse hos barn under 12 år er svakt dokumentert (2). Pasientforsøk har vist at disse medisinene ikke har noen bedre effekt enn saltvann ved ørebetennelse eller bihulebetennelse (3, 4).
 
To virkestoffer (oksymetazolin eller xylometazolin) er godkjent i reseptfrie nesedråper og nesespray for voksne og barn over 2 år. Til barn under 2 år finnes det bare ett godkjent produkt og det bør bare brukes i samråd med helsepersonell:  Rhinox (oxymetazolin) 0,1mg/ml – nesespray og nesedråper. 

Råd til foreldre

 • Bruk saltvanndråper eller saltvannsspray mot tett nese til barn under 2 år.
 • Ikke gi barn under 2 år slimhinneavsvellende nesespray eller nesedråper uten at du har snakket med lege, apotek eller helsesøster.
 • Følg bruksanvisningen i pakken nøye.
 • Gi ikke flere doser i døgnet enn anbefalt.
 • Barn bør ikke bruke nesespray eller nesedråper i mer enn 5 sammenhengende dager.
 • Snakk med legen dersom behandlingen ikke virker eller dersom du tror barnet har fått alvorlige bivirkninger.
 • Bruk ikke utenlandske produkter mot forkjølelsesplager til barn under 2 år.
 • Du kan melde bivirkninger til Legemiddelverket med nettbasert skjema.

Råd til apotek

 • Anbefal fysiologisk saltvann som førstevalg ved tett nese hos barn under 2 år.
 • Dersom fysiologisk saltvann er forsøkt med utilstrekkelig effekt og det er nødvendig med slimhinneavsvellende behandling, anbefal produktet som har godkjenning for barn under 2 år.
 • Gi alltid god informasjon om riktig bruk ved salg av slimhinneavsvellende nesespray/dråper.

Råd til leger

 • Informer foreldre om alternativ behandling av tett nese hos barn under 2 år.
 • Dersom det er nødvendig å gi slimhinneavsvellende nesespray eller nesedråper til barn under 2 år, anbefal produktet som har godkjenning for barn under 2 år. Gi god informasjon om anbefalt dosering og behandlingstid.
 • Alvorlige, nye og uventede bivirkninger ved bruk av slimhinneavsvellende nesespray eller nesedråper skal meldes til RELIS på meldeskjema for bivirkninger
 

Litteratur

FDA. Public Health Advisory, Nonprescription Cough and Cold Medicine Use in Children. FDA Recommends that Over-the-Counter (OTC) Cough and Cold Products not be used for Infants and Children under 2 Years of Age
Taverner D, Latte J. Nasal decongestants for the common cold. Cochrane Database Syst Rev 2007: CD001953
Berg A, Furu K, Spigset O. Slimhinneavsvellende nesedråper og nesespray hos barn. Tidsskr Nor Legeforen 2008;128: 2582-3
Michel O, Essers S, Heppt WJ, Johannssen V, Reuter W, Hommel G. The value of Ems Mineral Salts in the treatment of rhinosinusitis in children. Prospective study on the efficacy of mineral salts versus xylometazoline in the topical nasal treatment of children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2005 Oct;69(10):1359-65.

Publisert: 11.05.2016

​Fant du det du lette etter?